Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ledande samarbetspartner för helhetslösningar inom intralogistik

Carsten Duus, VD för Jungheinrich Svenska AB och Jungheinrich Danmark A/S står framför gula gaffeltruckar.
En snabb, säker och kostnadseffektiv logistik är beroende av moderna och smarta lösningar. I sammanhanget är Jungheinrich en av de främsta aktörerna. Bolaget, med sex decennier bakom sig i branschen, är en expert på intralogistik och en helhetsleverantör av kompletta system som bidrar till effektivare, säkrare och mer ergonomisk materialhantering.

Jungheinrich är idag den största leverantören av truckar och all tillhörande logistik inom området lager och förflyttning av gods. Bolaget med säte i Tyskland har idag en marknadsandel i Europa på 23 procent, och ambitionen är att den ska bli minst lika hög i Sverige. Det berättar Carsten Duus, VD för Jungheinrich Svenska AB och Jungheinrich Danmark A/S som vi träffar tillsammans med marknadsansvariga Linda Clarin på huvudkontoret i Arlöv.
– Bolaget startades i Hamburg 1953 och är idag ett av världens största intralogistikföretag och ledande inom lagerteknik i Europa. Vi ägs av moderbolaget, sysselsätter cirka 175 anställda och omsätter ungefär 650 miljoner kronor. Den siffran ska vi fördubbla under den kommande femårsperioden. Det är en utmaning, men tack vare utvecklingen kring just automation tror vi att denna målsättning är rimlig, säger Carsten.

Utveckling kring automation
I Sverige är Jungheinrich, förutom i Malmö, representerat via filialer i Stockholm och Göteborg. Härutöver bedriver man försäljning och service i Linköping, Örebro och Sundsvall, vilket gör att bolaget täcker större delen av Sverige. På den danska sidan finns filialer i Horsens och Brøndby och ett heltäckande servicenätverk.
Verksamheten domineras idag av försäljning av nya och begagnade truckar, truckuthyrning, truckservice och reservdelar. Man erbjuder även kompletta lagerlösningar med ställage, lagersystem och systemlösningar.
– Man kan säga att vi står på tre ben – truckar, service och logistiksystem – där vi ser en spännande utveckling inom just automation. Vår styrka är att ju tidigare vi kommer in i processen, desto billigare blir det i slutändan för kunden. Denne vinner i längden på vår höga kvalitet och servicenivå, förklarar Carsten Duus.
Linda Clarin slår också ett slag för bolagets webbutik, PROFISHOP.
– Här hittar du som kund allt för en effektiv lagerhantering med några få klick. Vår webbshop introducerades i Tyskland 2007 och har sedan dess breddats till att numera innefatta fler än 40 000 produkter, upplyser Linda.

Lyfter fram personalen
Både Carsten och Linda framhåller bolagets anställda som de ser som dess allra starkaste resurs. Företaget sysselsätter sammanlagt 18 000 anställda i fler än 40 länder.
– De betyder oerhört mycket för oss, framhåller Carsten.

Kundens behov i fokus
Inte minst bolagets säljare och servicetekniker är en starkt bidragande orsak till Jungheinrichs framgångar, enligt Linda Clarin.
– Vi kan erbjuda våra kunder många olika kringtjänster just i det personliga mötet med kunden. Till exempel kan en genomgång av lagret med kunden, det vi kallar SAFEwalk, identifiera sätt att öka säkerhet på lagret. Detta är en stor fokuspunkt för oss. Som helhetsleverantör kan vi hjälpa till i många aspekter. Våra experter kartlägger var kunden befinner sig i sitt företagande, vart denne vill ta vägen, mål och ambitioner. Hur vi tillsammans hittar hållbara och ekonomiska lösningar för framtiden, säger Linda.

I ständig utveckling
I Tyskland pågår det ett ständigt utvecklings- och forskningsarbete i Jungheinrich. Teknikerna utbildas kontinuerligt för att de hela tiden ska kunna hålla den höga nivå som bolaget eftersträvar.
– Därigenom kan vi skräddarsy de lösningar våra olika kundgrupper önskar för optimal hantering av lager och logistik, säger Carsten Duus.
Han berättar avslutningsvis att truckarna till exempel har inbyggda litiumbatterier, vilket ger både bättre ergonomi och ekonomi. De nyare modellerna är 15 procent mer effektiva och drygt 10 procent mer energisnåla, vilket är ett av många exempel på Jungheinrichs målmedvetna arbete för såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson