Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ledande lösningar för optimala inomhusklimat

Två medarbetare hos Swegon står vid ett bord.

Det blir allt viktigare med sunda inomhusklimat i såväl bostaden som på arbetsplatsen. Här står Swegon för ett koncept som onekligen ligger i tiden. Swegon levererar optimala inomhusklimatlösningar med lägsta möjliga livscykelkostnad för fastighetsägare, och bidrar därmed i allt väsentligt till friskare och mer välmående människor – såväl hemma som på jobbet.

Swegon ingår i Latourkoncernen och är marknadsledande avseende energieffektiva lösningar och system för optimala inomhusklimat. Företaget representeras via 16 produktionsenheter i olika delar av världen, vilka tillsammans sysselsätter cirka 2 400 personer.
126 av dessa verkar på Swegon Operations AB:s anläggning i Arvika där man jobbar med konstruktion, produkt-, affärs- och marknadsutveckling samt tillverkning. Fokus ligger på vattenburna klimatsystem och ljuddämpare. Mikael Jansson, enhetschef samt ansvarig för all produktion i Arvika berättar att lokaler generellt ska vara allt tystare idag, något man tar stor hänsyn till redan under byggfasen.
– Idag är man noga med att inte ljud från fläktaggregat eller angränsande rum ska höras i lokaler, vilket kan innebära stora störningsmoment på exempelvis hotell eller inom vården, säger han.
Lösningen när man designar ett system för en byggnad är att se till helheten kring inneklimatet, vilket bland annat innefattar ljud, temperatur, dragfritt, luftkvalitet etcetera. Man talar om IEQ – Indoor Environment Quality System – en lösning där luften som kommer in i en fastighet kyls, värms och filtreras för att sedan via olika kanaler distribueras i fastighetens olika rum och lokaler där rumsprodukterna ser till att leverera ett optimalt inomhusklimat och rätt temperatur kan ställas in.
– Man strävar allmänt efter att både hjärnan och kroppen ska erhålla bästa möjliga förutsättningar för att fungera optimalt i ett rum. Våra vattenburna klimatsystem styrs allt oftare av en lösning kallad WISE som monteras i fastigheten och som med hjälp av sensorer styr, värme, kyla och ventilation när en person befinner sig i rummet. Därmed används enbart så mycket energi som behövs utan att göra avkall på komforten, samtidigt som användaren får full kontroll över hela systemet, berättar Mikael Jansson.

Brett sortiment
WISE stöder olika kombinationer av inomhusklimatsystem, vilket gör att det går att kombinera vattenburna och luftburna system i den aktuella byggnaden. Allt anpassas efter behov, det blir både ljudfritt och dragfritt, låga driftskostnader och ett bra miljöval, samtidigt som temperatur och luftkvalitet går att styra från distans.
Swegon utvecklar och tillverkar också ett omfattande sortiment av ljuddämpare för olika förhållanden. Företagets vattenburna produkter har ju vatten som energibärare, vilket innebär att inga lokala fläktar behövs och att rummet därmed blir tyst och behagligt att vistas i.
– Våra system är dessutom enkla att installera och underhålla, samtidigt som de lever upp till inte bara dagens utan även framtidens krav och behov, säger Mikael och berättar att det finns flera tusen olika varianter och dimensioner av ljuddämpare att tillgå.
– Ljuddämpning är en hel vetenskap i sig, och det är något som vi överlag är duktiga på här i Arvika.

Lösningar i framkant
Mikael Jansson vill i sammanhanget lyfta fram storsäljaren Parasol med en plattform som går att integrera med WISE, och som anpassas till rummet snarare än att rummet anpassas till produkten. En fördel med Parasol och WISE är att systemet går att justera så att komforten blir optimal även om rummet får nya förutsättningar.
– Vi jobbar kontinuerligt med produktutveckling i syfte att hela tiden ligga i framkant, säger Mikael Jansson och nämner avslutningsvis även Parasol Zenith, en ny, modulär komfortmodul med unika egenskaper, som under hösten kommer i nya storlekar och varianter.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson