Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ledande leverantör av rörtekniska lösningar

En av landets ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar är Sandbäckens Rör AB i Ronneby. Det handlar om kvalificerade insatser för såväl privat som offentlig sektor, ett koncept som innefattar allt från ritning och projektering till slutbesiktning.

Sandbäckens Rör finns representerat över hela Sverige och sysselsätter cirka 550 anställda via ett 20-tal dotterbolag på olika orter. Det gör bolaget till en av landets ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar. En av orterna där företaget är etablerat är Ronneby där vi träffar Sonny Johansson. Han driver företaget sedan tre år tillbaka och har sedan dess utvecklat det väsentligt. Tre montörer har till exempel blivit 17.
– Vi är det lilla företaget med den stora koncernens resurser i ryggen. Det gör att vi besitter all nödvändig kunskap för allehanda insatser, och att det därför är väldigt få jobb som vi inte kan ta oss an, säger Sonny och tillägger att man även rycker ut i samband med akuta ärenden.

Helhetskoncept
Sandbäckens Rör står för kostnadseffektiva tjänster inom VVS, kyla, sprinkler, fjärrvärme, industriella processer och medicinska gaser. Det rör sig om kvalificerade rörinstallationer till professionella uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor.
– Vi jobbar med såväl nybyggnationer som renoveringar och står för ett koncept som innefattar allt från ritningar och projektering till färdig installation och slutbesiktning. Beträffande kyla är vi förstås certifierade för den typen av installationer och det brukar även bli en hel del insatser kring fjärrvärme för industrin, säger Sonny Johansson.
Han berättar att företaget har ett nära samarbete med ett flertal lokala aktörer som var och en är proffs inom sina respektive områden. Härigenom kan Sonny alltid kalla in rätt expertis för varje enskilt projekt.
Sandbäckens Rör i Ronneby jobbar över hela Blekinge och södra Småland. Privatpersoner, entreprenörer, fastighetsägare, kommuner och Försvarsmakten ingår alla i kundkretsen, där företag som Tarkett och Volvo märks.
– Många av våra kunder är återkommande, varje montör har direktkontakt med sina respektive kunder och sköter allt arbete med beställningar, uppföljningar med mera. Detta upplägg kring egenansvar tror vi är ett vinnande koncept, säger Sonny Johansson.

Framhåller sina medarbetare
I Sandbäckens Rör månar man om personalen som Sonny betraktar som företagets ryggrad.
– Utan dessa grymt duktiga personer hade vi inte varit det vi är idag, säger Sonny med stort eftertryck, men konstaterar samtidigt att det idag är svårt att hitta rätt personer i samband med nyrekrytering.
– Därför har vi alltid en stående annons i lokalmedia där vi söker folk. Vi har dessutom ett bra samarbete med skolorna och tar emot en lärling varje år. Vi försöker bidra så gott vi kan för att förbereda eleverna kring vad som krävs för att arbeta i vår bransch. Vi vill att de ska vara så förberedda som möjligt när de tar klivet från skolbänken till arbetslivet, avslutar Sonny Johansson.

Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson