Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ledande komponentleverantör till elverk och industrier

Elkraftverk som servas med Destin Components produkter.

Landets elverk och industrier har i Destin Components AB en mångsidig och pålitlig leverantör. Destin Components erbjuder ett heltäckande sortiment av hög- och mellanspänningsutrustning, ställverksmaterial samt kontrollutrustning – lösningar som i allt väsentligt bidrar till att deras kunder intar en framskjuten position i sina respektive branscher.

Destin Components jobbar med en stående ambition: att kunna erbjuda ett heltäckande sortiment av hög- och mellanspänningsutrustning, ställverksmaterial samt kontrollutrustning för elverk och industri. I det omfattande sortimentet finns elkraftsprodukter som högspänningsapparater, transformatorer, mellanspänningsutrustning samt kontroll- och skyddsutrustning, men härutöver erbjuder företaget även material för utomhusstationer, linjer och järnväg, inte minst isolatorer, samt produkter för nätstationer och inomhusställverk. Via systerbolaget Destin AB säljer man dessutom elkraftprodukter, så somhögspänningsutrustning och mellanspänningsutrustning, samt material till den norska marknaden.
– Vi kan erbjuda ett brett och konkurrenskraftigt sortiment, bland annat avseende delar till transformatorstationer på allt från 12 till 420 kV. Vi levererar stål, ledare, isolatorer, ventilavledare, brytare, frånskiljare, mättransformatorer med mera – listan kan göras lång, säger Jouni Nevalainen, VD och ägare av Destin Components, och tillägger att bolaget har ett nära samarbete med elkraftsbyggare.

Kunskap och erfarenhet
Destin Components etablerades i Halmstad 2009 men startades i Västerås fem år tidigare. 2014 etablerades kontoret i Norge då en av deras kunder tog sikte på den norska marknaden. Efter starten i Halmstad tog det bara ett år innan de fick lov att byta till större lokaler. Verksamheten växer således och ambitionen är tydlig:
– Vi vill bli bäst i Norden inom vårt gebit, fastslår Jouni Nevalainen som själv har sin bakgrund på ABB där han verkat i flera ledande positioner, såväl nationellt som internationellt. Han har med andra ord synnerligen lång och gedigen erfarenhet av branschen han verkar i.
– Jag har alltid haft ambitionen att jobba med marknadens bästa aktörer och produkter. Vi ska leverera både kvalitet och kapacitet, men det krävs extremt lång erfarenhet och bred kunskap för att klara det. Det har vi, konstaterar Jouni.

Levererar till små och stora projekt
Bland Destin Components kunder finns ledande aktörer som ABB, Siemens och Schneider. Bolaget har genom åren legat bakom en mängd olika projekt, varav Jouni gärna nämner leveranser av stål, isolatorer, isolatorkedjor och klämmor till ett projekt på Hisingen i Göteborg.
– Det rörde sig om en stor kraftstation som konverterar el från Norrland och kärnkraftverk, vilken sedan distribueras till hushåll och industrier på hela Hisingen. Vattenfall Services Nordic AB var beställaren och det rörde sig om ett stort och omfattande projekt, upplyser Jouni.
Han berättar vidare att Destin Components levererar till ungefär ett projekt i veckan. Det rör sig om såväl små insatser som stora projekt på flera månader. Eftersom man har de flesta komponenterna i lager kan Destin Components i regel erbjuda mycket snabba leveranser.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson