Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ledande aktör inom energibranschen

Tobias Lundström, som är avdelningschef på ONE Nordic AB.
ONE Nordic är en rikstäckande organisation med stark lokal förankring. Man levererar heltäckande tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn, och är ledande inom dessa områden. ONE Nordic besitter stor kompetens att utveckla högteknologiska och hållbara energisystem och arbetar med några av branschens största aktörer. Man har omkring 1000 anställda i Sverige och drygt 100 av dem finns i Sundsvallsområdet med omnejd.

Vi träffar Tobias Lundström, som är avdelningschef på ONE Nordic AB gällande projektsidan för Norra Nord. Tobias är stationerad i Sundsvall.
– Jag har varit i elbranschen sedan 2001 och utvecklats inom olika roller med några olika arbetsgivare. Min nuvarande anställning på ONE började jag i slutet av 2018, säger Tobias.
ONE Nordic levererar utförandetjänster till energiproducenter, distributörer och energianvändare. Man utvecklar, bygger, moderniserar och optimerar kundernas anläggningar.
– Vi erbjuder helhetslösningar för både små och stora projekt inom lokalnät, regionnät, vattenkraft och större stationsentreprenader. Vi har kontinuerligt återkommande samarbeten med till exempel Jämtkraft, Svenska Kraftnät, EON, Fortum och Trafikverket, säger Tobias och berättar att man kan grovt dela in deras lokala verksamhet i två centralområden.
– Det första kallar vi DUS, vilket står för drift, underhåll och service. Det andra området är projektverksamhet där vi både har garantivolymer och anbudsprojekt.
Att ONE Nordic är marknadsledande är något som Tobias återkommer till.
– Jag vågar påstå att vi är bäst i branschen inom DUS då det varit huvudfokus för bolaget under senare år. Bland våra kunder finns exempelvis EON, Vattenfall, Ellevio och många fler. Vi hjälper våra kunder med underhåll, service och felavhjälpning.
ONE Nordic har tillgång till många duktiga tekniker och det finns alltid personal i beredskap för att hjälpa kunderna.
– DUS bygger mycket på information i realtid till slutkunden, för att de exempelvis skall veta när ett fel beräknas vara åtgärdat, säger Tobias.

Projektverksamhet och nybyggnation
Inom området projektverksamhet hjälper ONE Nordic olika aktörer att exempelvis förnya och förbättra sina elanläggningar.
– Vi är med och lämnar anbud på totalentreprenader och helhetslösningar inom vattenkraft, vindkraft och elnät, säger Tobias.
ONE Nordic anlitar i stor mån lokala underentreprenörer, som står för olika tjänster inom projekten, till exempel grävarbeten, mindre elinstallationer och mer nischade mindre delar inom entreprenaden.
– Vårt väletablerade kontaktnät av duktiga underentreprenörer med rätt kompetens och de certifikat som krävs inom respektive bransch är en grundbult för att verksamheten skall optimeras.
När det kommer till helhetsprojekt har ONE Nordic egna konstruktörer och designers som sitter på kontoren och designar ritningar och layout.
– Det innebär att vi står för helhetskonceptet, från ritning i planringstadie till att vi lämnar över nyckeln till beställaren när anläggning är färdig, säger Tobias.
Tobias menar att det finns flera framgångsfaktorer bakom det faktum att kunderna är nöjda med ONE Nordics arbeten.
– Vi har hög kompetens och ett stort tekniskt kunnande både tjänstemannamässigt och i fältarbeten. Vi har också en lång historik av att leverera hög kvalitet och utföra våra arbeten inom utsatt kontraktstid, vilket skapar förtroende hos våra kunder. Vår långa erfarenhet och vårt breda kontaktnät ger kunderna de bästa lösningarna både tekniskt och ekonomiskt.
Innan vi skiljs åt berättar Tobias att ONE Nordics vision i området är att fortsätta växa och utöka sin verksamhet.
– Personligen trivs jag väldigt bra på ONE Nordic och jag rekommenderar varmt mina kollegor inom branschen att söka sig till oss för nya utmaningar! avslutar Tobias Lundström.

Research: Arn Omanovic