Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Lasertech går i bräschen för avancerad laserbearbetning

Lasersvetsning på Lasertech.

I Karlskoga besöker vi ett företag som ligger i framkant när det gäller avancerad laserbearbetning. Lasertech LSH AB vässar ständigt sitt koncept, basen är sedan start lasersvetsning men innefattar idag även 3D-printing, lasermärkning, lasercladding (LMD), laserhärdning och oförstörandeprovning (OFP). Företaget anlitas av aktörer inom allt från kärnkraft och sjöfart till försvars- och fordonsindustrin.

Lasertech LSH AB etablerades år 2000 i Karlskoga och har sedan start haft fokus på att bli en ledande leverantör inom området lasersvetsning. Under åren har erbjudandet utvecklats och idag är företaget en legoleverantör med tjänster inom flera olika former av laserbearbetning. Man verkar inom sex huvudsakliga områden: lasersvetsning, lasermärkning, laserhärdning, lasercladding, 3D-printning och oförstörande provning. Maskinparken är under ständig utveckling och har sedan starten präglats av teknologi i framkant och en hög investeringsvilja från företagets ägare.
– Vi jobbar med flera olika tekniker på lasersidan vilket är en styrka då vi kan erbjuda våra kunder olika typer av tjänster inom laserbearbetning, exempelvis både svetsning och 3D-printning, säger Jonas Spalin som är platschef på Lasertech.

Såg potential
Han har varit med i bolaget i snart tre år och imponerades av den teknologi som företaget uppvisade. Han lockades av att få vara delaktig i att vidareutveckla ett bolag som redan hade en framskjutande position inom sina olika områden. Lasertech har haft en väldigt intressant utveckling sedan start men från ägasidan var man nu redo att ta bolaget vidare till nästa nivå, industrialisering samt utveckling av organisation står nu på agendan.
– Jag såg att det fanns stor potential i bolaget och de tjänster vi tillhandahåller och lockades av att vara med och göra resan som kan göra en redan bra verksamhet ännu bättre, säger Jonas.
Hans bakgrund är inte från laserbearbetning utan från tidigare uppdrag med ledande befattningar inom tillverkningsindustrin. Den erfarenheten tror han nu kommer vara till stor nytta för företaget.

Flera fördelar med lasersvetsning
Lasersvetsning är företagets bas där den långa erfarenheten har byggt en oerhört stark kompetens.
– Med hjälp av lasersvetsning går det att göra mycket som inte är möjligt med traditionella svetsmetoder. Eftersom vi med laser normalt svetsar med låg värmepåverkan blir det betydligt mindre formförändringar på materialet. Det går också att svetsa extremt snabbt samt att metoden är lämplig när man vill kombinera olika materialtyper, berättar Jonas Spalin.
Under de senaste åren har stor fokus lagts på att vidareutveckla företagets redan starka ställning inom industriell 3D-printing där Lasertech verkar i absolut framkant.
Sedan början på 2014 satsar man stort på 3D-printning och då främst tillverkning av detaljer i olika metalliska material. Den senaste investeringen sjösattes i slutet på 2018 och är en helt ny 3D-fabrik där man byggt upp en toppmodern anläggning för att möta de ökade behoven på just 3D-sidan.
– Vår kundkrets är bred, vi jobbar bland annat mot branscher som försvar, offshore, vitvaror, maskinelement, sjöfart, medicin och kärnkraft, men det är just nu fordonsindustrin som är vårt enskilt största kundsegment, säger Jonas Spalin och nämner att bland annat Scania är en stor och viktig kund.

Utvecklas med kunderna
I och med att Lasertech servar kunder i många olika branscher byggs en bred kunskapsbas för nya projekt. På så sätt är kunderna i flera avseenden en del av utvecklingen av hela verksamheten.
– Vi är bra på att se affären och möjligheterna, vi är inte rädda för att investera och gå in i något nytt. Vi söker mer eller mindre ständigt efter tekniker som kan bidra till att utveckla vårt arbetssätt och stärka vår konkurrenskraft. Samtidigt är vi förstås hela tiden öppna för förfrågningar från nya kunder som vill vara med och växa och utvecklas tillsammans med oss, säger Jonas Spalin.

Research: Peter Hägg