Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Långsiktighet och innovation präglar Tabergkonstruktioner AB

Stora stål-konstruktioner av Tabergkonstruktioner.

Tabergkonstruktioner AB är företaget som i årtionden försett industri- och byggbranschen med lösningar, konstruktioner och innovationer. Här är uppfinningsrikedomen stor, Tabergkonstruktioner AB har bidragit till såväl små som stora projekt, och kan härutöver erbjuda kvalificerade tjänster kring svetsning, stålbearbetning och montage. Man företräder dessutom sitt eget sortiment avseende fundamentering genom jordskruv.

Tabergkonstruktioner AB i Nordmark har under flera decennier erbjudit stål- och tillverkningsindustrin tjänster inom svetsning, plåtbearbetning och montering. Här åtar man sig projekt kring allt från små detaljer till stora stålkonstruktioner. Man erbjuder legotillverkning om kunden så önskar.
– Vi utför till exempel legosvetsning och montagesvetsning, liksom svetsning av traversbanor och stålbyggnationer, då med licensierad personal. Vår mekaniska verkstad är väl utrustad för plåt- och stålarbeten, upplyser Markus Svensson som är en av delägarna i Tabergskonstruktioner AB.
Han berättar vidare att man nyligen har investerat i en ny skärmaskin för att erhålla en större bredd. I verkstaden finns också svarvar, fräsar, pressar och diverse bearbetningsmaskiner.

Långsiktiga kundrelationer
Tabergkonstruktioner AB firar 50-årsjubileum i år, verksamheten har funnits i samma lokaler ända sedan starten. Grundaren är Sven-Åke Svensson som fyller 80 år nästa år, och som alltjämt är delaktig i verksamheten. Markus är således den andra generationen i företaget, som han varit verksam i ända sedan han var ung. Han har med andra ord varit med under en tid då verksamheten har både utvecklats och expanderat.
– Det var gruvdriften i byn, och efterfrågan på underhåll till densamma, som var den huvudsakliga orsaken till att företaget startade. Så småningom lades gruvdriften dock ner och vi fick hitta andra vägar och nya kunder. Uppbyggnad av ett rörverk i Storfors blev nästa stora uppdrag. Där var det nästan ständigt något projekt igång under 35 års tid. I det aktuella industriområdet tillverkades rostfria, hydraul- och fjärrvärmerör, och här stod vi för löpande underhåll i fabrikerna, minns Sven-Åke Svensson.
De industriella kunderna finns både i närområdet och ute i landet, berättar Markus och nämner kunder som Ovako, OLW, Wasa, SSAB, Billerud, Skanska, NCC och Peab.
– Våra kunder uppskattar att vi är snabba och effektiva och har ett stort kontaktnät. Vi vill alltid sträva efter långsiktiga och goda relationer med våra kunder, fastslår Markus Svensson och tillägger att Tabergkonstruktioner nyligen vann en upphandling för Destination Funäsfjällen och Affärsdrivande Multiarena, som anpassar och markerar ut totalt 170 mil vandring-, skid-, cykel-, rid-, kanot och skoterleder genom skyltar och utsiktsposter, så kallade skyltbärare. Detta ses genom ett 60-årsperspektiv. All infästning till detta sker genom produkter från oss, upplyser Markus Svensson.

Jordskruv
Detta är bara ett exempel på Tabergkonstruktioners starka bredd. Här finns en ständig ambition att hela tiden utvecklas och hitta nya idéer och lösningar. En sådan är den jordskruv med tillbehör som man själva tagit fram och som får allt större spridning och uppmärksamhet i byggbranschen. Det är sjunde året som Tabergkonstruktioner AB tillverkar och säljer dessa produkter.
– Vi började i liten skala, sedan har det blivit etablerat och ökat år från år. De sista fyra åren har det lossnat rejält, idag säljs vår jordskruv av Borgunda Bygghandel,
XL-Bygg, Ahlsell med flera, samt 120 byggföretag runt om i landet. Vår tanke är att framgent marknadsföra den ännu hårdare till andra aktörer i byggbranschen. Vi har även tagit fram en maskin för montering av jordskruv, vilken i dagsläget har sålts och används av alla de byggföretag som monterar våra jordskruv, berättar Markus.
Jordskruv har många användningsområden, tillika många fördelar. Den är snabbmonterad och flexibel att använda, har bättre fästegenskaper än en betongplint, är enkel att ta bort och återanvända och har dessutom ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med andra fästtekniker, så som gjutning eller nedgrävning av plint. Jordskruven finns i ett 15-tal olika standardvarianter tillsammans med en mängd tillbehör och applikationer beroende på vad som ska fästas. Den är dessutom CE-märkt och omfattas av 25 års garanti.

Markmonterade solpaneler
En annan gren i bolagets verksamhet är markmonterad solenergi. Tabergkonstruktioner erbjuder solpaneler monterade på stativ, med jordskruv.
Det finns, menar Markus Svensson, flera fördelar med att ha solpaneler på marken istället för på taket.
– Det går att välja riktning och lutning på panelerna, som även får kylning och därmed bättre produktion än på tak. Det går att få plats med fler paneler genom att bygga på höjden, det är enkelt att ändra storlek på anläggningen i efterhand och det blir betydligt enklare att underhålla och rengöra.

Research: Alexander Lundström
Text: Örjan Persson