Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Långsiktig trygghet och säkerhet

Korridor på lager, säkrat av Passera.
Passera är företaget som skapar trygghet i människors vardag. Deras produkter syns inte alltid, men de ger förutsättningar för människors säkerhet i olika miljöer, från hemmet och arbetsplatsen till offentliga rum och många andra platser. Med säkra och trygga rum blir det enklare för människor att leva sina liv. Passera ser sambanden, tänker till och utformar säkerhetslösningar med exempelvis larm, lås, passersystem och övervakning, allt noga anpassat efter verksamheternas behov.

Marcus Bladelius är VD och grundare av Passera, som startades i Jönköping år 2008. När han får frågan hur företagets första decennium sett ut, berättar han om en bransch i förändring.
– Det har varit en rolig resa. Utvecklingen går fort i branschen, det har hänt mycket. Behovet av våra tjänster ökar, säkerhet är högre upp på agendan idag än för 10 år sedan. Vi har växt och expanderat med branschen, säger Marcus.
Den lokala förankringen i Jönköping är fortfarande viktig för Passera, men nu är företaget också etablerade i Norrköping och Göteborg. Företaget antar därtill uppdrag och projekt i andra delar av landet, främst i södra Sverige, och många av dessa uppdrag är stora och komplexa. Också antalet medarbetare har ökat, och idag har företaget totalt 30 anställda. Sedan år 2017 är man också med i Prosero Security Group, som samlar 31 ledande säkerhetsföretag i Sverige och Norge.

Kompetens och kapacitet att ta sig an stora projekt
Passera arbetar med att skapa en tryggare och säkrare tillvaro för sina kunder, som främst återfinns inom större projekt, nybyggnation och offentliga verksamheter. Att skydda en verksamhet från exempelvis brand och inbrott ger stora samhällsvinster, men också på individnivå är den upplevda tryggheten viktig. Lösningarna som Passera erbjuder anpassas både efter myndighetskrav, försäkringskrav och kundens egen önskan. Marcus återkommer till vikten av att förstå kundens behov, och anpassa lösningar och system utefter det.
– Det handlar hela tiden om trygghet och tillgänglighet. Att säkerheten också är enkel att använda och leva i. Olika kunder har olika behov av säkerhet, vi är väldigt nära kunden, lyssnar på vad de vill ha och anpassar vårt erbjudande efter deras behov, säger han.
Hos många av Passeras kunder är betydelsen av pålitliga system är mycket stor, till exempel hos kommuner och landsting, liksom hos flerbostäder, kontor och affärslokaler. Marcus menar att ju tidigare de kommer in i processen, desto säkrare och enklare system går det att skapa.
– Nybyggnation är en viktig gren för oss. Bland våra kunder finns bostadsrättsföreningar, skolor och sjukhus. Vi vill vara med från början för att kunna stötta och hjälpa dem i att göra bra, långsiktiga val för deras säkerhet. Vi har erfarenhet som vi gärna delar med oss av, vi vet vad som fungerat i liknande situationer och vilka funktioner som behövs.
Han tillägger att Passera arbetar långsiktigt med sina kunder.
– Vi följer kunden väldigt länge, ofta via samarbetsavtal där vi kontinuerligt sköter och servar anläggningen för att minimera fel. Vi är en partner över lång tid.

Helhetslösningar med samverkande system
Bland Passeras produkter och tjänster finns lås och passersystem, brandlarm samt inbrottslarm och övervakning. Deras erbjudanden sträcker sig från enklare installationer till komplexa system.
– Vi har en stor bredd, det är en av våra styrkor. Det är inte så många som kan erbjuda allt från ett mekaniskt lås till ett större säkerhetssystem, som ett integrerat passersystem med kameror. Dessutom är vi fabrikatsoberoende inom alla områden, det gör att vi kan välja de produkter som passar kundens behov bäst, säger Marcus.
På vilket sätt är det en fördel att ni kan ta hand om helheten när det kommer till exempelvis en fastighets säkerhet?
– Vi löser samverkan, att produkterna samverkar. Tekniken utvecklas snabbt och för kunden innebär det många olika val. Vi tar ett helhetsansvar, vi är en kontakt för allt. Det kan handla om val av passersystem, lås, brandlarm och säkerhetssystem, som tillsammans ska bli en långsiktigt hållbar lösning.

Ny teknik ökar hållbarheten
Marcus berättar om en bransch där digitala produkter har förändrat möjligheterna.
– Det sker en snabb förändring på tekniksidan. Till exempel går vi mot mer digitala lås och cylindrar. Vi säljer mer digitala låssystem idag än mekaniska. Men utvecklingen sker över hela produktsortimentet, och det går fort. Den nya tekniken gör att vi kan få bättre koll på en anläggning, en flexiblare användning och mer hållbara lösningar. Detta eftersom det går att programmera om system. Det ger besparingar både i pengar och miljö.
Kan du berätta om något intressant projekt som ni arbetar med just nu?
– Vi har ett pågående projekt där vi levererar en komplett dörrmiljö, inklusive dörr, till en kund. Dörren har ett passersystem och elektrisk låsning. Idag kan det vara många inblandade om man ska byta dörr. Vi tar ett helhetsansvar och det blir mindre risk för fel. Det blir helt enkelt säkrare och enklare för kunden.
När Marcus får frågan hur han ser på företaget i framtiden, framhåller han att de vill fortsätta växa och utvecklas inom sina områden, både med avseende på geografiska områden och utbud av produkter och tjänster.
– Vi tittar hela tiden på att bredda utbudet, och ser om vi kan finna produkter som kan skapa kundnytta och göra det enklare för kunden, avslutar Marcus Bladelius.

Text: Carolina Fredriksson