Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Landets ledande leverantör av effektiva sopmaskiner


Landets ledande leverantör av effektiva sopmaskiner
Broddson AB är Sveriges ledande leverantör av högkvalitativa bogserande sopmaskiner. Som ensam svensk tillverkare av elevatorsopmaskiner och pålitlig leverantör av reservdelar, tillbehör och borstar blir Broddson den kompletta aktören beträffande effektivt gatuunderhåll.

Broddson AB etablerades 1993 och har sedan dess utvecklats till en ledande aktör i Sverige avseende vägunderhåll. Verksamheten utgår från Motala där man förfogar över en anläggning som innefattar verkstad, lager och kontor under ett och samma tak. Den sysselsätter idag 24 anställda och kretsar kring tillverkning och montering av bogserade sopmaskiner. Härutöver kan Broddson även erbjuda sugande sopmaskiner via agenturer, samt stå för reservdelar, borstar och tillbehör till alla förekommande fabrikat.
– Vi är en komplett leverantör av lösningar för effektivt vägunderhåll, sommar som vinter. Utöver våra sopmaskiner erbjuder vi dessutom bland annat sopvalsar, släntklippare, plogar och spridare, upplyser Mats Hofstam, VD.

Fem starka modeller
Broddsons utbud av sopmaskiner omfattar idag fem olika modeller, varav fyra av dem kopplas som släp till ett annat fordon. Den största är Broddson Scandia, vilken också finns i en eco-modell utan traditionell förbränningsmotor. Från maskinen löper en transportör som leder upp skräpet till lastbilsflaket, vilket visat sig vara mycket uppskattat bland användarna.
Broddson Nordic är den vanligaste varianten i Sverige. Den, liksom Broddson Polar, kopplas till en traktor och har en behållare på 3,2 kubikmeter, medan Polar-variantens behållare rymmer 1,1 kubikmeter.
– Polar är en mycket smidig maskin för trånga utrymmen, påpekar Mats Hofstam.
Modellen Fighter finns i två storlekar. Den är försedd med en ogräsborste och är perfekt för användning längs trottoarkanter och refuger.
Den senast framtagna maskinen är Broddson MS som också finns i två storlekar och som är den enda icke bogserade modellen. I stället sitter föraren och styr maskinen från en lastbilshytt. Alla Broddsons sopmaskiner är PM2.5-miljöcertifierade.

Global export
Broddson AB:s verksamhet innefattar nyförsäljning, eftermarknad, service, begagnat och utveckling. Försäljning sker genom offentliga upphandlingar till kunder i den offentliga sektorn, men också direkt till privatägda bolag. Serviceverksamheten rör ofta omfattande renoveringsinsatser och anpassningar. Broddson levererar, installerar och anpassar såväl nya som begagnade maskiner och använder sig i princip uteslutande av svenska underleverantörer.
– Vi vill vara en komplett leverantör inom vårt gebit. Idag går hälften av vår tillverkning på export över hela världen, inte minst till Saudiarabien. I Sverige servar vi kommuner, fastighetsbolag och Svenska kyrkan, men också storföretag som Peab och Svevia, berättar Mats Hofstam och berättar avslutningsvis att man under sommaren kommer att flytta till större lokaler med ännu bättre möjligheter för ökad produktion.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson