Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Låga koldioxidutsläpp från Krångede vattenkraftverk ger elen viktig EPD-certifiering

Krångede kraftverk.

Med extremt låga koldioxidutsläpp sett till kraftverkets hela livscykel, endast 1,2g/kWh, har Fortums kraftverk Krångede nu fått den viktiga globala EPD-certifieringen för sin elkraftproduktion. Kraftverket producerar motsvarande nästan hela Jämtlands elbehov med i det närmaste obefintliga utsläpp.

– Vi har förstås alltid vetat att vattenkraft är en av de bästa och mest klimatvänliga produktionsformerna för elektricitet, säger Torgny Backlund, affärsutvecklare på Fortum. Det är dock mycket spännande och roligt att se att livscykelanalyserna är så otroligt bra.
Livscykelanalysen av koldioxidutsläpp för Krångede visar att el från kraftverket genererar utsläpp på 1,2 g/kWh. Detta kan jämföras med utsläpp från solkraft i Sverige som är ungefär 55 gånger högre, ca 65 g/kWh. EPD-certifieringen innebär att den som köper elektricitet från Krångede garanteras att koldioxidutsläppen är i det närmaste obefintliga.
Fortums största vattenkraftverk
Krångede vattenkraftverk ligger i Indalsälven i Jämtland och är det åttonde i uppströms från Bottenhavet där Indalsälven mynnar ut. Magasinet uppströms utgörs av sjön Gesunden. Krångede är Fortums största vattenkraftverk och under ett normalår producerar verket över 1,6TWh elektricitet. Verket byggdes 1936.
– Vi är väldigt glada att vi fått denna certifiering eftersom det betyder att våra kunder får en garanti på det vi alltid har vetat: att el från vattenkraft är en suverän, klimatvänlig produkt, säger Torgny Backlund.
Källa: Fortum