Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kvalitetsfokus i fjärde generationens gummiexperter

Över hundra års traditioner i hur gummi kan formas och bearbetas har gjort företaget Dansk Gummi Industri till Europaledande vad gäller framtagning av specialtillverkade produkter. Gruvindustrin, offshore- och livsmedelsbranschen är bara några av de branscher som anlitar Dansk Gummi Industri.

Christian och Peter Thomsen, som är fjärde generationens ägare av det traditionstyngda företaget Dansk Gummi Industri, berättar att bolaget har utvecklat två närstående produktioner där råvaran gummi präglar den ena och polyuretan den andra. Råvarorna köps in, varpå de bearbetas till produkter enligt kundernas önskemål.
– Vi för en nära dialog med kunden kring vad produkten ska användas till och vad den ska klara. Det kan till exempel röra sig om kraftiga vibrationsdämpare på maskiner inom gruvindustrin där det är stora tryck och krafter som gäller, eller en lösning för offshoreindustrin där man ställer mycket höga krav på trycktålighet och moståndskraft mot extrema väderförhållanden. Oavsett om det är en gummi- eller polyuretanbaserad produkt är vi med från idé och prototyp till färdig serieproduktion, säger Christian.
Han berättar att även livsmedelsindustrin i hög utsträckning vänder sig till Dansk Gummi Industri. Därför är samtliga företagets produkter godkända för användning i livsmedelsbranschen över hela Europa.

Bredd och kapacitet
I den egna ingenjörsavdelningen hjälper Dansk Gummi Industri sina kunder med deras idéer. Ofta kontaktar de bolaget med en skiss som Christian, Peter och deras kollegor gör en ritning av, producerar en prototyp och sedan tillverkar.
– Vi kan därefter göra hela serier men också tillverka styckvis, det är helt och hållet upp till kunden, upplyser Stefan Olsen som är företagets marknadschef.
Han berättar vidare att den starka bredden och höga kapaciteten gör att kundkretsen omfattar allt från små enmansföretag till stora, internationella aktörer inom bland annat vindkrafts- och livsmedelsindustrin, liksom den kemisktekniska industrin.

Flexibilitet
Dansk Gummi Industri är inte bara känt för sina unika kunskaper utan också för sin stora flexibilitet. Det 35 man starka manskapet kan vid behov arbeta både kvällar och helger för att klara en leverans. Allt som produceras omfattas av full dokumentation från såväl råvarans härkomst som genom hela tillverkningsprocessen, fram till det att kunden fått varan levererad. Det är en arbetsordning som Christian och Peter Thomsen trivs med.
– Det är spännande att axla både ansvar och kompetens. Vi har gått i den bästa skolan genom att kunna följa produktionen och se hur gummi- och gummiblandningar används. Dessa kunskaper som genomsyrar hela bolaget gör att vi attraherar kunder över hela världen, säger Christian och Peter Thomsen och avslutar med att tipsa om att Dansk Gummi Industri kommer att vara representerat på Elmia-mässan senare i år.

Text och research: Bengt-Olle Persson