Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kunskapsspridning lösningen när felaktigt ytskydd kostar miljarder

Renovering, ytskydd och förstärkning av metall och betong är synnerligen komplexa arbetsområden. Okunskap och felval som leder till förstörelse av olika objekt blir oerhört kostsamma för såväl näringsliv som samhälle. Rätt produkter, på rätt plats och på rätt sätt är lösningen på problemet och här spelar YtskyddsGruppen en viktig roll.

Tommy Thörn är med sina 30 år bakom sig i branschen mannen bakom YtskyddsGruppen, men också YtskyddsKonferensen som går av stapeln i februari månad varje år. Det rör sig om Nordens största konferens om renovering och ytskydd av metall-, betong- och träytor.
– YtskyddsKonferensen har arrangerats sedan 2011 och är en samlingspunkt och ett forum för kunniga personer i ytskiktsbranschen, såsom beställare, konsulter, entreprenörer och produktleverantörer, liksom för institut, säger Tommy och nämner Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet, International Färg, Polyurea, Kaeser och Agaria.

Omfattande nätverk
Konferensen förmedlar kunskaper för alla som jobbar med att renovera, ytskydda och förstärka utrustning och konstruktioner i metall och betong. Tommy Thörn berättar att förstörelse av metall- och betongkonstruktioner kostar sex procent av BNP, enligt bedömningar gjorda av Swerea KIMAB och RISE CBI Betonginstitutet. Det rör sig med andra ord om miljardbelopp som går att spara genom ökad kunskap och genom att använda rätt produkter på rätt plats – och på rätt sätt.
– Det krävs stora resurser och många olika spetskompetenser för att åstadkomma en förändring och det var av den anledningen som jag startade YtskyddsGruppen. Genom samarbete medlemmarna emellan erbjuds beställare, konsulter och entreprenörer bättre möjligheter att öka hållbarheten och förbättra kapitalvården av utrustningar och konstruktioner till en rimlig kostnad, förklarar Tommy.
YtskyddsGruppen omfattade från början ett tiotal företag men utgörs idag av ett brett nätverk bestående av ett 50-tal aktörer från norr till söder.
– Jag tror att vi kommer att vara ett hundratal anslutna bolag inom några år. Företagen kompletterar varandra väl och ges genom samarbetet i gruppen möjligheter att minimera sina kostnader och optimera verksamheten, säger Tommy Thörn.

YtskyddsAkademien
Kunskapsbrister är en stor förklaring till de höga kostnader som bristfälligt ytskydd för med sig. Därför startade Tommy Thörn nyligen också YtskyddsAkademien där man utbildar och sprider kunskap inom ämnet.
– I YtskyddsAkademien har jag samlat ett hundratal personer som var och en besitter minst 20 års erfarenhet av branschen. Därmed blir vi Sveriges kunnigaste rådgivare och utbildare kring renovering, ytskydd och förstärkning av metall och betong. Vi är en neutral och oberoende aktör som pratar teknologi i syfte att sprida kunskap kring exempelvis begränsningar och lämpliga användningsområden, upplyser Tommy.
I april och maj kommer man att genomföra informationsmöten på sex på olika platser i landet tillsammans med Riksorganisationen Svenskt Underhåll. I höst startas den första ytskiktsutbildningen, Nivå 1.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson