Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kundkontakten viktig i den mobila redovisningsbyrån

Fyra av medarbetarna på Ekonomitjänst Team Östra Värmland.

Med en stark ekonomipartner i ryggen skapas förutsättningar för framgång och lönsamhet i målmedvetna företag. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Ekonomitjänst Team Östra Värmland AB där man står för ett komplett utbud av kvalificerade ekonomitjänster i det man betecknar som den mobila redovisningsbyrån.

För de allra flesta företag blir det en lättnad att överlämna ekonomin åt en professionell aktör och på så sätt frigöra tid åt kärnverksamheten. Att göra bokslut och årsredovisningar kan vara komplicerat för den som är ovan, men inte för en välrenommerad redovisningsbyrå som Ekonomitjänst Team Östra Värmland AB. Företaget erbjuder en rad olika tjänster inom ekonomiområdet, så som bokföring/redovisning, löneadministration, bokslut, bolagsbildning, deklarationer och skatterådgivning.
– Vi har en stark bredd, vilket gör att vi också får många frågor kring olika stöd. Vi hjälper våra kunder att sätta sig in i dessa frågor och blir på så vis ett värdefullt och uppskattat bollplank för våra uppdragsgivare, säger Anneli Wilhelmsson som äger och driver det hon, tack vare firmans stora flexibilitet, gärna kallar för den mobila redovisningsbyrån.

Närhet till kunden
Annelie Vilhelmsson startade Ekonomitjänst Team Östra Värmland 1994 vid sidan av sitt ordinarie arbete. I början av 2000-talet tog hon steget och började arbeta på heltid med den egna firman. Med tiden började hon anställa personal, medarbetarantalet har vuxit stadigt genom åren, och idag är sex personer verksamma i byrån via kontor i både Storfors och Kristinehamn.
– Det har rullat på bra. Verksamheten har utvecklats och expanderat sakta men säkert, konstaterar Anneli som redan från början själv besökte sina kunder på plats. Det är något man fortfarande gör i syfte att bättre kunna kartlägga kundens förutsättningar och behov.
– Vi har en bra dialog med våra kunder. Tekniken har gått framåt och en stor del av arbetet är idag digitaliserat. Vi hänger förstås med i den utvecklingen, men värdesätter alltjämt den personliga kontakten med kunderna högt, säger Anneli.

Skräddarsydda lösningar
Företagets högsäsong infaller under våren då många företag vill att deras bokslut och årsredovisningar ska sammanställas. Då är tempot högt, men i Ekonomitjänst Team Östra Värmland är man duktiga på att arbeta flexibelt och hitta skräddarsydda lösningar utifrån kundernas behov.
– Våra kunder kan själva välja när och hur ofta de vill utnyttja våra tjänster. Vi lägger upp rutiner tillsammans med kunden, utför arbetet, rapporterar och utvärderar. Denna närhet till kunden är viktig för oss och vi vet också att den uppskattas av våra uppdragsgivare, säger Anneli Wilhelmsson.

Research: Alexander Lundström
Text: Örjan Persson