Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kundernas förlängda arm

GT Group är ett företag som ägs av Gnosjö Automatsvarvning, Falks Metall och Burseryds, som alla har olika inriktningar inom mekanisk tillverkning. GT Group fungerar som kundernas förlängda arm och kan ta hand om hela ledet, från import av material till färdig komponent, detalj eller produkt. Man kan ombesörja i princip alla tillverkningsmoment, oberoende av om arbetet kräver svarvning, fräsning, arbete med laserskärning, bearbetning av plast eller metall eller involverar rör- och tråd-artiklar eller en kombination av allt.

GT Group grundades 2005 och växte fram som en praktisk lösning för Gnosjö Automatsvarvning, Falks Metall och Burseryds Mekaniska, tre bolag som är baserade i Gnosjö och Burseryd och har olika inriktningar inom mekanisk tillverkning.
– GT Group är en inkarnation av en gemensam vision av att bevara och stärka den lokala närvaron i området, förklarar Marcus Hansson, som är VD för GT Group sedan sex år tillbaka och även är delägare i företaget.

En förlängd arm
Hantverket som GT Group kan erbjuda sina kunder sträcker sig över i princip alla tillverkningssegment, inklusive svarvning, fräsning, arbete med laserskärning, bearbetning av plast och metall och arbete som involverar rör- och tråd-artiklar.
– Tack vare att företagen kompletterar varandra, kan vi erbjuda bearbetning av såväl stora som små detaljer, i mindre eller större serier och i olika material Med moderna maskinparker klarar samtliga företag av snabba omställningar, snäva toleranser och hög leveransprecision, säger Marcus.

Marcus beskriver det som att GT Group blir kundernas förlängda arm i sammanhanget.
– Genom att erbjuda lagerhållning, skapa smidiga leveransvägar och etablera nära kundrelationer strävar vi efter att vara en pålitlig partner och en länk mellan kundens behov och de bästa tillgängliga lösningarna, förklarar Marcus.

Hela ledet
Det är inte bara själva tillverkningen av komponenter, detaljer eller produkter man hjälper sina kunder med; själva tanken med GT Group är att företaget ska kunna hålla i hela ledet för sina kunder. Man kan hjälpa sina kunder välja leverantörer och lösningar, men även exempelvis att importera en last med material från Kina eller att hitta det optimala lagerhållningsalternativet.
– Vi strävar ständigt efter att möta och överträffa kundernas förväntningar, berättar Marcus.

Den kanske största fördelen för kunderna är att de kan ha en enskild kontaktperson för sina projekt. Marcus spelar många olika roller i företaget samtidigt som han är spindeln i nätet. Visionen som ligger till grund för företaget, att bevara och stärka den lokala närvaron i området, gör att det aldrig är långt till olika spetskompetenser; Marcus har ett mycket väl utbyggt nätverk av experter från olika branscher i närområdet.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Andreas Ziegler