Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kundanpassade IT-lösningar i digitaliseringens framkant

 
Digitaliseringen blir mer och mer påtaglig i dagens företag och det kan vara svårt att hänga med i svängarna när utvecklingen går snabbare och snabbare. En axel att luta sig mot i sammanhanget är 24mind Technology som tar fram skräddarsydda IT-lösningar för målmedvetna företag.
– Vi ser alltid möjligheter att förbättra våra kunders system för att göra dem mer effektiva och enklare att använda, säger Daniel Kvant och Daniel Slat som driver bolaget.

Såväl Daniel Kvant som namnen Slat har lång erfarenhet av konsultbranschen. Deras vägar korsades under ett uppdrag för en gemensam kund, och de konstaterade att de kompletterade varandra väl i fråga om kvalificerad IT-kunskap och förmågan att ta fram kundanpassade lösningar.
– Vi tog till exempel fram en app på uppdrag av E.ON, vilken underlättade flödet kring orderhantering, samtidigt som den integrerades med befintliga system. Det är en applikation de använder sig av dagligen, berättar Daniel Kvant.
De arbetade vidare ett tag i var sitt företag innan de beslutade sig för att slå sina påsar ihop.
I 24mind Technology är man, som Daniel och Daniel uttrycker det, experter på det de gör och har genom åren tagit fram en rad olika IT-lösningar för kunder i varierande branscher. Telenor är en av uppdragsgivarna.
– Just nu jobbar vi med en automatiseringslösning kring abonnemang för företagskunder som syftar till att underlätta deras försäljningsverksamhet. Det är ett pågående projekt som vi inte kan avslöja för många detaljer kring, säger Daniel Slat och berättar vidare att man nyligen har anställt en AI-expert för att kunna utveckla den biten av verksamheten ytterligare.
– Han bygger neurala nätverk som tillämpas i våra kunders affärer, förklarar han.
– Nätverken används sedan för att automatisera tidigare resurskrävande processer.  AI är något många befintliga system kommer att ha hjälp av framöver.  Exempel på system där vi tror AI kommer att fungera bra i är ansökningar, bildhantering, texthantering, förslag på bästa affär utifrån kunds användarmönster med mera.

Samarbetar med kunden
Daniel Kvant och Daniel Slat är tack vare sin långa erfarenhet duktiga på att sätta sig in i kundens vardag och förstå dennes behov. Man har en förmåga att se möjligheter att förbättra kundernas system för att göra dem mer effektiva och enklare att använda.
– Det är tillsammans med kunden vi tar fram den rätta lösningen. Vi bollar idéer fram och tillbaka hela tiden och har en nära dialog med kunden. Bra lösningar måste få växa fram, det är inget man hämtar på hyllan. Man kan inte följa en beskrivning utifrån ett papper, utan det handlar snarare om ett konstnärligt hantverk som kräver talang, menar Daniel Kvant.
Duon konstaterar att hela landet befinner sig i en omfattande digital förändringsprocess med växande behov för företagen till effektivisering.
– Vi brukar säga att IT inte ska vara krångligt, utan enkelt och lättarbetat för kunden. Vi följer den digitala utvecklingen noga, och våra kunder vet att de erhåller en kvalitativ helhetslösning när de anlitar oss.

I ständig utveckling
24mind Technology verkar i en konkurrensutsatt bransch. Samtidigt är behovet av anpassade IT-lösningar stort, många företag vill hänga med i digitaliseringsprocessen, och Daniel och Daniel tror att behovet kommer att öka ännu mer framöver.
– Vi skrapar bara på ytan just nu, menar de.
– Det är oerhört inspirerade att arbeta i en bransch som hela tiden förändras, vi älskar att pröva nya tekniker och bidra till att göra våra kunders affärer smartare.
24mind Technology arbetar redan idag rikstäckande, men fokuserar på att expandera lokalt i Blekinge som är företagets huvudsakliga arbetsområde. Ambitionen är att växa, vilket också kräver rekrytering av nya förmågor. Just nu har Daniel Kvant & Daniel Slat behov av personer med kunskap inom .NET, Java, Python och AI.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson