Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kundanpassade hus på beställning

Bragner bygg i Kode bygger skräddarsydda hus på beställning av hustillverkare. Husen de tillverkar är inte modulhus, utan är helt kundanpassade. Man har löpande kontakt med beställarna för att säkerställa att de blir nöjda.

Henrik Bragner har varit verksam i byggbranschen i 12 år. Han har bland annat jobbat för hustillverkaren Arvidhus. 2018 bestämde han sig för att starta eget företag. Fram till maj 2021 var Bragner Bygg, som har sitt säte i Kode, ett enmansföretag. Då fick Henrik sällskap av sin bror, Niklas, som även han är en erfaren byggare med sju år i branschen. Deras samarbete funkar väldigt bra.
– Vi trivs med att arbeta ihop och har full beläggning flera månader framöver med både nyproduktioner genom våra husleverantörer, men även lösvirkeshus, där vi har hjälpt kunden hela vägen från första skiss till slutförande.

Arvidhus
Henrik har fortfarande god kontakt med sin förre arbetsgivare, Arvidhus. När han startade upp sitt eget företag blev han snart underentreprenör åt dem. Arvidhus är en hustillverkare. Det är dock inte tal om så kallade modulhus, som är standardhus som byggs i fabriker. Bragner Bygg bygger kundanpassade hus åt Arvidhus, men har även samarbeten med Västkuststugan.
– Det finns inga standardhus, så det finns alltid mycket variation och nya utmaningar i varje projekt, det är det som är det roliga, att få ställa om helt mellan byggen säger Henrik och ler.

Kundkontakt
Med så pass hög kundanpassning som varje projekt kräver, måste Henrik och Nicklas vara väldigt lyhörda och ha nära kontakt med kunderna, så att man vet att allt blir så som kunden önskar. Det börjar med ett första inledande möte med beställarna, där man går igenom planen och försäkrar sig om att man förstår varandra; mät två gånger, såga en, som snickarna brukar säga.
– Vi har löpande kontakt med beställarna under arbetet, berättar Henrik om den nära kundkontakten.

Självgående personal sökes
Utöver sina uppdrag för Arvidhus och Västkuststugan tar Bragner Bygg även uppdrag från privatpersoner. Det är allt från renovationer och ombyggnationer till servicejobb. Man har även ett ambitiöst projekt på gång i Aröd där man jobbar på ett lösvirkeshus tillsammans med en arkitekt. Uppdragen är många och varierande med andra ord. Med full beläggning flera månader framöver, ser man nu en möjlighet att expandera sin verksamhet ytterligare, så att man kan ta fler uppdrag.
– Vi söker självgående personal, som kan jobba på vårat sätt, säger Henrik, som uppmanar intresserade byggare att kontakta honom, så att han kan berätta mer om hur just Bragner Bygg arbetar.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler