Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kundanpassade förpackningsmaskiner för stort och smått

Medarbetare på Pack-Engineering.
Avancerade förpackningsmaskiner för både små och stora produktioner är företaget Pack-Engineerings specialitet. Bolaget levererar framgångsrikt fyllnads- och förpackningslösningar till ett flertal olika branscher, bland annat till hälso- och läkemedelsföretag, livsmedels- och kosmetikföretag.

Vi besöker Pack-Engineerings anläggning där VD Ole Romose välkomnar oss att ta del av det han kallar för företagets nya ”lekrum”. Pack-Engineering har dedikerat ett rum för demonstrering av olika lösningar för att räkna, fylla, packa, skriva ut och märka.
– Här har jag möjlighet att visa hur maskinerna fungerar i verkligheten. Kunderna tycker om att få ”leka” med maskinerna. Här kan vi testa olika metoder med kundernas egna produkter och tillsammans hitta den optimala lösningen åt dem, säjer Ole Romose.
Ole, som också äger företaget, är utan tvekan bland de ledande förpackningsspecialisterna i branschen. Han är utbildad maskinteknolog och diplomingenjör och har tillbringat större delen av sitt liv som tekniker och rådgivare inom medicinsk industri samt livsmedelsindustrin. Här har han samlat på sig en nyckelkompetens som i stort sett är oöverträffad i Nordeuropa. Därför har Pack-Engineering också ett mycket bra rykte i många små och stora produktionsföretag.
Pack-Engineering kan erbjuda professionell sparring redan i ett tidigt skede, vilket hjälper kunden att välja förpackningstyp, men också när det finns behov av expansion eller optimering av en produktionslinje. Det kan också handla om hjälp kring en övergång till en ny, miljövänligare förpackningstyp.

Stora och små kunder
Ole Romose säger:
– Det är inte storleken på en uppgift som är intressant, det är de praktiska och ekonomiska fördelarna i lösningen relaterad till investeringen. Vi har ett antal stora, väletablerade kunder i företaget, men vi är också mycket glada att kunna ge råd och optimala lösningar till mindre eller nyligen uppstartade företag. Därför har vi ett stort utbud av lösningar som passar både små produktioner och stora high-speedproduktioner. Vi har också goda relationer med kunder i Sverige. Vi har bland annat installerat och servat maskiner på företag som Q-Pharma, Recipharm, Superfruit och Hardford.

Etablerade i Taiwan
Det råder ingen tvekan om att Taiwan är en metropol när det gäller förpackningsmaskiner, konstaterar Ole Romose. Det är förstås därför som Pack-Engineering har etablerat ett kontor just där.
– Det är en stor fördel att vi har egna medarbetare som kan följa upp våra beställningar och inte minst testa alla maskiner innan de skickas till Europa. Vi har ett väl formaliserat och framgångsrikt samarbete med företag som CVC, Hoonga med flera.
Ole betonar vikten av att följa upp och ta ansvar. Företaget strävar efter långa och goda kundrelationer.
– För att åstadkomma detta är vi närvarande dygnet runt, året runt, och har etablerat en avdelning vi kallar PE Pack-Service. Vi levererar maskiner av hög kvalitet, men alla maskiner förtjänar kärleksfullt och kvalificerat underhåll. I gengäld är de trogna och stabila med minimala tillfällen av stillestånd. PE Pack-Service erbjuder olika avtal utifrån behov, upplyser Ole Romose avslutningsvis.

Text och research: Jan Christiansen