Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kranar och telfrar med lyftkapacitet från 80 kg till 120 ton

Kranar av ABUS Kransystem.

ABUS Kransystem tillverkar traverser, svängkranar och telfrar. Kranarna har en lyftkapacitet från 80 kg upp till imponerande 120 ton och företaget står för ett stort tekniskt kunnande. Med ett omfattande återförsäljningsnät och hög service ser man positivt på utvecklingen i Sverige. Det svenska huvudkontoret ligger i Karlstad.

Inom sitt segment, standardiserade industrikranar med lyftkapacitet från 80 kg upp till 120 ton, är ABUS Kransystem en av de största på marknaden i Sverige. Företaget erbjuder främst med traverser, svängkranar, lättraverser samt lin- och kättingtelfer.
Svensk Leverantörstidning träffar Tony Wittgren, som är VD på ABUS Kransystem AB, och som började på företaget redan 1998. Tony Wittgren har haft flera olika roller på företaget.
– Jag blev vice VD år 2000 och arbetade då mycket med marknadsutveckling, och sedan blev jag VD år 2010, säger Tony.
ABUS Kransystem AB är ett dotterbolag till den tyska koncernen med huvudkontor i Gummersbach, i närheten av Köln. Företagets framgång har flera orsaker, till exempel erbjuder man ett stort återförsäljarnät, omfattande rådgivning och teknisk support, nyckelfärdiga lösningar och professionell service. ABUS Kransystem AB ser en positiv utveckling och det svenska huvudkontoret finns i Karlstad.
– Vi har återförsäljaravtal med en rad olika firmor som jobbar i hela Sverige som hanterar försäljning mot slutkund, installation samt service och reparation. Tillsammans benämner vi oss ABUS Sverige Gruppen. Vi erbjuder olika sorters traverskranar, lättraverser, svängkranar och telfrar upp till 120 tons lyftkapacitet, detta är vårt koncept. Vi bygger standardiserade verkstadskranar med bra kvalitet och till rätt pris. Inom ABUS Sverige Gruppen erbjuds även processkranar och specialkranar, ergo-lösningar, lyfttillbehör som exempelvis lyftok, anpassade lyftverktyg och liknande, så vi är en komplett leverantör för den svenska marknadens lyftbehov, säger Tony.

Teknikerna är alltid nära kunderna
ABUS Kransystem AB har idag cirka 130 anställda i Sverige.
– Vår största målgrupp är tillverkningsindustrin där vi har en bred kundkrets, från mindre företag till de stora, välkända företagen inom svensk industri. Vi har drygt 30 säljare som arbetar med denna marknad och vi arbetar löpande med att utveckla företaget och vårt varumärke, liksom med att öka varumärkeskännedomen geografiskt.
ABUS Kransystem AB vill alltid vara nära kunderna och de har därför tekniker på 25 orter. Teknikerna är alltid redo att rycka ut när det behövs.
– Vi erbjuder en hög och kostnadseffektiv service. Detta är en av anledningarna till att vi är så stora inom små och mellanstora företag, vår marknadsnärvaro är högre än många andras, säger Tony.
Företagets välutbildade tekniker har en hög kunskapsnivå och genomgår löpande internutbildningar.
– Vi har omkring åtta utbildningar per år där vi utbildar teknikerna, det blir också motiverande för teknikerna att kunna utvecklas och göra karriär inom företaget. Till exempel kan man bli generalrenoverare och göra analyser för att öka livslängderna på kranarna, berättar Tony.

Ser positivt på framtiden
ABUS Kransystems tekniker kan också utföra service av andra kranfabrikat, vilket gör att man kan samla all service på samma ställe. Man erbjuder även tekniken som krävs kring kranen, som kranbanor och lyftverktyg, till exempel vakuum- och magnetlyft. Det händer alltid mycket hos företaget, som löpande publicerar pressreleaser på sin hemsida.
– En nyhet hos oss är till exempel inom lättraverser där vi erbjuder tre stålprofiler och två aluminiumprofiler. Nu kommer även en fjärde stålprofil, HB240S, som kommer att möjliggöra ännu effektivare lösningar för våra slutkunder, berättar Tony.
Trots pandemin tror Tony på en positiv framtid för industrin i Sverige.
– Jag är optimist men samtidigt ödmjuk inför att saker kan förändras. I framtiden kan det dock bli en kapacitetsbrist på arbetskraft inom industrin, detta är ett vanligt fenomen inom tillverkningsindustrin. Jag hoppas att det kommer gå bra och att industrin kan fortsätta att gå bra i Sverige, avslutar Tony Wittgren.

Research: Peter Hägg