Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kostnadseffektiva och hållbara återvinningslösningar

Grävmaskin från Remondis Infinitum häller ner återvunnet material på band.
Med ett allt större fokus på klimatfrågor, miljö, återvinning och hållbarhet är ett företag som Remondis Infinitum AB en aktör som verkar i takt med sin samtid. Remondis Infinitum erbjuder kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara återvinningslösningar för såväl företag som privatpersoner och offentliga organisationer.

Anrika familjeföretaget Remondis etablerades redan 1959. Bolagets huvudkontor ligger i Tyskland och i takt med att återvinning blev allt mer aktuellt började man också etablera sig utomlands. Idag är Remondis ett av världens största återvinningsföretag med cirka 800 etableringar i 37 länder på fyra kontinenter. Tillväxten har skett genom förvärv av både små och stora företag, och det var genom förvärvet av Infinitum som Remondis etablerade sig i Sverige.
Remondis Infinitum, med huvudkontor i Borås, sysselsätter idag 130 anställda i Sverige, där verksamheten också finns representerad i Jönköping, Stockholm och Tibro. Anläggningar för förbehandling av avfall finns i Jönköping och Borås, och det är på den sistnämnda vi möter bolagets VD, Ulf Ervér.
– Vi erbjuder kostnadseffektiva återvinningslösningar som minimerar alla former av utsläpp. Detta uppnås genom att vi hela tiden strävar efter att minimera transporterna och arbeta nära våra kunder. Härigenom blir vi en komplett partner för såväl företag som privatpersoner och offentliga organisationer.

Breda lösningar
Remondis Infinitum verkar inom flera olika verksamhetsområden. Man utvecklar och levererar kompletta återvinningslösningar till företag och jobbar med insamling, mellanlagring och behandling av förpackningsmaterial inom ramen för producentansvarslagstiftningen. Bolaget bedriver även skötsel av återvinningstationer. Kompletta avfalls- och återvinningslösningar erbjuds också för kommuner, kommunala fastighetsbolag, landsting och stat, och härutöver jobbar man också med tradingverksamhet med fokus på att minimera transporter.
– En stor del av vår verksamhet kretsar kring logistik. Vi förfogar över vår egen lastbilsflotta med totalt 65 fordon, med vilka vi hämtar containrar och kärl av alla de slag, såväl våra egna som andra aktörers, upplyser Ulf Ervér.

En bransch i ständig utveckling
Remondis Infinitum AB tar hand om en mängd olika material, såsom papp, tidningar, plast, glas och metall. Materialet sorteras och pressas sedan samman i balar för att slutligen säljas som materialåtervinning till bolag i olika branscher i såväl Sverige som utomlands.
Det rör sig om en verksamhet i ständig utveckling i takt med ett allt större fokus på klimatfrågor, miljö, återvinning och hållbarhet.
– Nya metoder för återvinning och avfallshantering tas fram hela tiden, samtidigt som möjligheterna att återvinna material som tidigare var svåra att regenerera blir allt större. Det gäller med andra ord för oss att hela tiden hålla örat mot marken och verka i branschens framkant. Här ligger vi generellt långt fram i Sverige där miljöfrågorna prioriteras allt mer bland politiker och i den allmänna samhällsdebatten, konstaterar Ulf Ervér.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson