Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kostnadseffektiva lösningar kring effektiv returgodshantering

Dagligvaruhandeln, grossister, tillverkande industri och partihandeln tillhör de branscher som upptäckt fördelarna med ett samarbete med PSRS Solutions AB. Bolaget är ett av sammanlagt fyra samverkande företag som tillsammans erbjuder kostnadseffektiva lösningar kring returgodshantering. Verksamheten täcker allt från transport, lager och bemanning till tillverkning och entreprenad.

PSRS Solutions AB är ett av fyra samverkande bolag med ambitionen att utforma kostnadseffektiva lösningar kring returgodshantering. Pallservice Production Sweden AB, PSRS Resource AB och PSRS Sweden AB är övriga bolag, som tillsammans med PSRS Solutions och övriga partners representerar ett helhetskoncept beträffande transport, lager, tillverkning, bemanning och entreprenad.
– Vi kan åta oss en mängd varierande transportuppdrag tack vare det breda kontaktnät med olika åkerier vi har byggt upp sedan starten. Beträffande lagertjänster väljer många företag att outsourca hanteringen av sitt returgods till oss. Vi sorterar och reparerar, samt rapporterar till våra kunder, vilket i sin tur innebär att vi har fullständig kontroll över allt gods, säger Linus Näsström, VD för PSRS Solutions AB.
Han berättar att man förfogar över lager i Umeå, Enköping, Norrköping, Falkenberg och Göteborg. Inom kort kommer man även att etablera ett lager i Skåne.
– Med våra strategiskt utvalda platser för lagring skapar vi kostnadseffektiva lösningar för våra kunder, konstaterar Linus.

Auktoriserat bemanningsföretag
PSRS Solutions tillverkar allt från standardpallar med standardmått till speciella pallar som anpassas efter kundernas behov och önskemål. Det kan handla om både enstyckstillverkning och serietillverkning, och pallkragar ingår förstås också i konceptet, liksom reparation av EUR-pallar.
PSRS Resource AB är i sin tur ett auktoriserat bemanningsföretag via Almega för uthyrning av personal inom lager och logistik. Företagets bemanningstjänster nyttjas flitigt av både interna och externa kunder.
När det gäller entreprenadtjänster hyr man ut entreprenadmaskiner, såsom truckar och lastmaskiner, inklusive förare till kunder inom bygg och entreprenad.

Erfarenhet och kompetens
PSRS Solutions AB servar kunder över hela Sverige. De finns i många olika branscher inte minst inom dagligvaruhandeln, grossister, tillverkande industri och partihandeln.
– De väljer oss eftersom vi jobbar med skräddarsydda lösningar. Vi jobbar flexibelt och utgår alltid från kundens nuvarande, men också framtida behov. Att ligga nära våra partners och ha en hög tillgänglighet borgar för långsiktiga affärer. Erfarenhet och kompetens från de olika branscher vi jobbar med är en annan styrka, liksom vårt fokus på miljö och hållbarhet. Vår ambition är att öka medvetenheten genom att synliggöra kostnader för våra kunder och därefter skapa en kostnadseffektiv lösning, säger Linus Näsström.
Han startade bolaget tillsammans med två kollegor för sex år sedan och har sedan dess kunnat ta del av en god utveckling i bolaget. Framtiden ser ljus ut, inte minst med tanke på det nya digitala IT-system med tillhörande applikation som man utvecklar för att internt kunna säkerställa alla flöden.
– Såväl vi själva som våra partners ser många fördelar med systemet som nu är satt i drift, säger Linus som också umgås med planer på att etablera verksamheten i Danmark.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson