Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kostnadseffektiv retrofitlösning en viktig del i Mälarenergis resa mot noll

ABB framtidssäkrar svenskt kraftvärmeverk med eftermonterad retrofitlösning och bidrar till dess mål om nettonollutsläpp av fossil koldioxid. Uppgraderingen minskar inte bara stilleståndstiden och förbättrar tillförlitligheten, utan minskar också elleverantörens koldioxidutsläpp. Med regelbundet underhåll och övervakning av de nya komponenterna kan livslängden på anläggningens ställverk mångdubblas utan att behöva bytas ut.

Som en del av sin strävan att uppnå nettonollutsläpp av fossil koldioxid har Mälarenergi samarbetat med ABB för att uppgradera sina ställverk med retrofitlösningar vid Kraftvärmeverket i Västerås. Genom att ersätta anläggningens åldrande effektbrytare med moderna Emax2-modeller, som på ett unikt sätt skyddar elanläggningen samtidigt som teknik för att minska energiförbrukningen implementeras, kommer lösningen inte bara att spara tid och pengar utan också minska verksamhetens påverkan på miljön. De nya effektbrytarna är utrustade med det avancerade Ekip Hi-Touch reläskyddet, vilket möjliggör energimätning.

Livslängden kan mångdubblas
Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås är ett av Sveriges största och spelar en viktig roll i stadens hållbara utveckling, med 98 procent av alla fastigheter på orten anslutna till fjärrvärmenätet. Endast förnybara och återvunna bränslen används i kraftvärmeverket, som producerar 1800GWH värme och 700GWH el per år och har kontinuerligt uppgraderats med modern teknik för att maximera drifttiden och minimera miljöpåverkan sedan 1960-talet.
Genom att uppgradera 16 ställverksskåp – produkter med höga koldioxid- och materialavtryck – har ABB hjälpt Mälarenergi att minska utvinningen av naturresurser, minska koldioxidutsläppen genom att inte tillverka ny infrastruktur, samt undvika transportkostnader och tillhörande utsläpp. Om föråldrade komponenter fortsätter att regelbundet övervakas, underhållas och uppgraderas, kan livslängden på anläggningen nu mångdubblas utan att behöva bytas ut.
Rolf Bäckström, underhållsingenjör på Mälarenergi, förklarar:
– Det här ombyggnadsprojektet är ett steg i vår resa mot noll, alltså att uppnå nettonollutsläpp av fossil koldioxid. Att vi gör det tillsammans med en leverantör som är med på samma hållbarhetsresa som Mälarenergi känns extra speciellt.

Driftfördelar
Uppgraderingen, som genomfördes i tre steg med anpassade lösningar för vart och ett av ställverksskåpen, resulterade också i driftfördelar för anläggningen. Genom att modernisera sitt elsystem och uppgradera ställverket med modern elektronik som kommer att fungera under många år framöver kan Mälarenergi undvika oplanerade driftstopp, upprätthålla en förutsägbar leverans till sina kunder och öka säkerheten för både personal och utrustning.
Amer Filipovic, projektledare för ABB:s affärsområde Electrification Sweden, förklarar:
– Genom att modernisera sitt elsystem och uppgradera ställverket minskar Mälarenergi sin totala ägandekostnad, maximerar avkastningen på investeringen och undviker oplanerade driftstopp. Med den här metoden har vi sett att vissa av våra kunders anläggningar har minskat driftskostnaderna för utrustning med en tredjedel och samtidigt förlängt deras livscykel med så mycket som 30 år.

Källa: ABB