Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Konstruktionsvirke till den svenska och internationella marknaden

Virke i staplar, av Vida HN.

Vida HN är ett anrikt skogsbruk som med ett modernt miljötänk förädlar timmer till konstruktionsvirke, vilket sedan levereras till exempelvis byggmaterialhandeln i Sverige och även exporteras till en rad länder i Europa och världen. Vida HN är en del av koncernen Vida, som är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog.    

Svensk Leverantörstidning träffar Rikard Andersson, som är VD på Vida HN AB, vilket är koncernen Vidas sågverk i Hästveda. Här sågas och hyvlas grantimmer till konstruktionsvirke som ofta går till byggmaterialhandeln. Huvudmarknaden är Holland, men även Sverige, Storbritannien, Danmark och andra länder tar del av virket. Bland produkterna finns till exempel reglar, utomhuspaneler, läkt, råspont och emballage. Det är idag 65 personer som sköter sågverket.
– Vida är Sveriges största koncern av sågverk med 1250 anställda totalt. Vi finns på 25 orter och har sågverk på 12 av dessa orter. En av dessa orter är Hästveda. Vi är det sydligaste sågverket, säger Rikard.
Vida förvärvade sågverket i Hästveda 2010 och det drivs som ett eget bolag med koncernen i ryggen.
– Innan dess var sågverket privatägt, det hette Harry Nilssons Sågverk och startades på 1940-talet. Själv har jag en bakgrund med olika erfarenheter, jag har bland annat arbetat inom betongbranschen och varit produktionschef på Scania. Nu har jag varit här i fyra år och jag trivs väldigt bra, säger Rikard.

Använder alla biprodukter för ett hållbart skogsbruk
Vida HN levererar sitt konstruktionsvirke till hela världen och för varje träd som Vida fäller så planterar de två nya.
– Vi arbetar mycket med hållbar utveckling och med biprodukterna som skapas, till exempel utvinner vi oljor för ekodrift. Vi köper en stor del av vårt timmer från Södra, sedan säljer vi tillbaka massaflis till dem igen. Sågverksflis är en biprodukt som blir pappersmassa och av kutterspån gör vi pellets och stallströ. Sågspån går till fjärrvärmeverk och vi använder barken till att elda med i våra egna pannor. Sammantaget blir det inget spill alls, säger Rikard och tillägger att företaget har en bra kommunikation med skogsägarna vad gäller vägar, och även gör egna vägar med grus och grot som underlag.

Flera faktorer bakom framgång
Vida Skog, som är en annan del av koncernen, förser sågverken med timmer.
– Vi beställer timmer i olika dimensioner och därefter levereras det till oss kapat och klart utefter de önskemål som våra kunder har. Vi har längder från 2,3 meter till 6,1 meter och en del av grovjobbet med kapningen görs redan i skogen. Här använder vi ny teknik och datorkraft där vi kan programmera skogsmaskinerna till att exempelvis kapa virket i en viss längd, säger Rikard.
Vida HN:s omsättning är 450 miljoner kronor och koncernens omsättning är 7,5 miljarder kronor.
– Eftersom det finns en brist på marknaden har priserna stigit, det är en faktor till att det gått bra för oss, men man ska inte förringa vår fantastiskt duktiga personal och att vi har en hög kompetens inom det vi gör. Våra sågverk och vår försäljningsorganisation är effektiva. Vi har korta beslutsvägar och arbetar bra och tätt tillsammans, det är väldigt roligt att arbeta i en sådan här organisation. Vår vision är att växa och vi har ständigt behov av att nyanställa. Vi erbjuder en trygg anställning och lär ut det mesta som behövs, avslutar Rikard Andersson.

Intervju: Peter Hägg