Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kompletta konsulttjänster vid sydsvenska infrastrukturprojekt

Konceptbild av hus av Mabycon.

I samband med sydsvenska bygg- och infrastrukturprojekt är Mabycon AB en uppskattad samarbetspartner. Konsultföretaget Mabycon erbjuder byggledning, projektledning, projektering och entreprenadbesiktningar inom flera olika områden och kan ta ett helhetsansvar för hela byggprocessen – från projektering till slutbesiktning.

Mabycon AB grundades för tio år sedan och har sedan dess utvecklats till ett ledande konsultföretag inom infrastruktur. Byggledning, projektledning, projektering samt entreprenadbesiktningar inom anläggning, gata, mark, vatten/avlopp och betongarbeten är företagets specialiteter. Här jobbar vi alltid med målet att kunna medverka under hela byggprocessen, från projektering, bygg- och projektledning till slutbesiktning.

Sprickbesiktning
En sprickbesiktning utförs för att exempelvis dokumentera ett hus som ligger nära en väg där ombyggnation ska utföras. Man vill säkerställa husets skick innan anläggningsarbeten sätter igång, i och med detta så minskar man också eventuella diskussioner om befintliga skador som kan finnas på byggnader som är belägna nära arbetsplatsen.
Vi vill göra denna process så enkel som möjligt för att enkelt kunna lokalisera en skada på en fasad och även avgöra omfattning i samma dokument. Därför använder vi oss av en drönare för att dokumentera fasader runt byggnaden och sedan processa fram en bild som redovisar hela fasaden. Problemet med att bara ta en överskådlig bild på en fasad brukar oftast bli att kvalitén blir dålig för att bilden är tagen från längre avstånd.
Men med hjälp av vår teknik kan vi processa en bild som också går att zooma in lika mycket som om du tagit en bild på en meters avstånd från fasaden. Denna teknik gör det enkelt att se exakt var på fasaden skadan finns, och genom att zooma in kunna se omfattningen.
Vi vill att sprickbesiktning ska vara enkelt för alla parter, att man snabbt ska kunna se eventuella skador på ett överskådligt men högkvalitativt vis.

Undervattensinspektioner
Allting som befinner sig under vattenytan känns ofta svårtillgängligt och jobbigt. Vi vill underlätta för er som behöver undersöka saker under ytan. Vi vill även här på ett enkelt sätt leverera ett högkvalitativt resultat. Det kan exempelvis röra sig om en förtöjning till en flytbrygga, eller en infästning i ett fundament där man är osäker på en kättings status.
Vi använder oss av en liten undervattensdrönare för att enkelt ta oss fram i små och krångliga utrymmen. Med hjälp av drönaren kan vi dokumentera högupplösta bilder och filmer för att tillgodose alla tänkbara önskemål under vattenytan.

Drönarkartering
Behoven för att kunna effektivisera och kvalitetssäkra projekten är idag viktigare än någonsin. Vi tror att drönartekniken skulle kunna vara en av nycklarna för att nå ett effektivt och kvalitetsmässigt bra resultat i byggprocessen. Med hjälp av en drönare kan vi ta fram data för att skapa en digital kopia av verkligheten och på så vis underlätta i planeringen, liksom i det löpande utförandet av projektet.
Med hjälp av drönaren kan vi alltså ta fram en helt digital version av verkligheten som bland annat kan användas som underlag för projektering, men också för att under projektets gång kunna följa och dokumentera det fortlöpande arbetet på ett enkelt och överskådligt sätt.
Några exempel på vad vi på Mabycon kan ta fram är bland annat ortofoto för att exempelvis använda som underlag vid projektering, eller en befintlig markmodell som kan vara användbar vid olika typer av projekt. Vi utför även volymberäkningar för projekt där detta kan vara aktuellt.
Med hjälp av 3D-visualiseringar av verkligheten underlättar man också för samordningen och kommunikationen i projektet. Med hjälp av en digital kopia av verkligheten får du också möjlighet att få fram tydliga och visuella förfrågningsunderlag som i sin tur kan ge mer precisa anbud från entreprenörer. Låt oss utföra drönarkarteringen för ert projekt. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Projektering
Vi på Mabycon utför också mark och VA-projektering. Med hjälp av vår erfarenhet inom drönarteknik och projektering har vi hela kedjan från inmätning till färdigställande av handling. Allt för att underlätta för er som beställare och för att ni ska få en helt fungerande produkt från ett och samma företag.

Byggledning
Utöver dessa områden erbjuder vi även byggledning av projekt där vi hjälper till med den dagliga kontrollen, uppföljningen och administrationen för projektet. Vi blir din byggledare på plats och tar ansvar för produktionen – både vad gäller utförandet, ekonomin och att alla tidplaner hålls.

Projekteringsledning
Med oss som projekteringsledare ansvarar vi för att ta fram en tekniskt gångbar produkt inom en specificerad tidsram och budget, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt projektgenomförande.

Entreprenadbesiktning
Vi utför även entreprenadbesiktningar av VA- och markanläggningsprojekt där vi på ett objektivt sätt granskar projektets resultat efter kontrakt.

Inspektioner, övrigt
Vi på Mabycon gillar drönare och ännu mer resultaten man kan få fram av dessa. Det finns mängder av objekt eller liknande som behöver besiktas eller helt enkelt ses över, men som ofta är väldigt svårtillgängliga när de är belägna högt upp i luften. Vi ser dock inte detta som några svårigheter utan försöker alltid att se möjligheterna att lösa problemen.

Tveka inte att höra av er till oss, vi hjälper er att komma fram till en bra lösning som funkar för era önskemål!