Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kompletta helhetslösningar kring dagens och framtidens belysning

Exteriör av högkvarteret för Zalvo.

LED-belysningen erövrar världen tack vare dess såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. Här ligger ett företag som Belysningskonsult Zalvo i framkant med sitt helhetskoncept kring smarta LED-lösningar. Zalvo analyserar, ger förslag, installerar och följer upp – en komplett helhetslösning kring dagens och framtidens belysning.

Företag, industrier, fastighetsbolag och butiker över hela Sverige är kunder till Belysningskonsult Zalvo AB som ligger i framkant när det gäller energibesparande belysningslösningar. I en tid då allt mer fokus hamnar på miljö- och kostnadsbesparande åtgärder är steget från traditionella glödlampor till LED en självklarhet för Zalvo, där man står för ett komplett helhetskoncept som går ut på att man kan ta fram en optimal belysningslösning för alla miljöer.
– Vår ambition är att åstadkomma en så hög lumer per watt som möjligt, vilket innebär ett starkare ljus per betald kilowattkrona. Faktum är att exempelvis ett företag kan spara upp till 60 procent av energikostnaden genom att byta ut vanliga fluorescerande lampor mot LED, berättar Johan Qviberg som driver Belysningskonsult Zalvo.

Helhetskoncept
Zalvo tar ett helhetsgrepp kring sina uppdrag. Man besöker kunden på plats och genomför en fri kostnads- och miljöbesparingskalkyl. Ett entreprenörsavtal upprättas, varpå Zolvos egen personal installerar den nya belysningen samt ombesörjer att de gamla armaturerna och miljöavfall tas om hand. När allt är klart genomförs mätningar på strömförbrukning och ljusmängd för att säkerställa de förväntade resultaten. För de kunder som så önskar kan Zalvo göra regelbundna återbesök i syfte att säkerställa att allt fungerar som det ska..
Nio av tio ICA-butiker i regionen har bytt till LED-belysning med hjälp av Zalvo. Andra företag som också har upptäckt fördelarna med att anlita Zalvo är Hemköp och Pressbyrån samt industriföretag som Alstom, Ebersprächer och Ahlstrom.

Egen produktion
Belysningskonsult Zalvo saluför det egna varumärket Zalvare och har egen produktion i Kina där man tillverkar LED-lampor, LED-lysrör och LED-armaturer till bland annat kontorsmiljöer, industrier och lagerlokaler.
– Vi jobbar utan mellanhänder och tillhör idag de större aktörerna i branschen. Våra kunder värdesätter att vi finns med hela vägen och står för kompletta helhetslösningar, säger Johan Qviberg som således har all anledning att se ljust på framtiden. Ambitionerna är tydliga.
– Vi vill etablera oss mer mot industrin i Sverige. Vi jobbar också för att erhålla fler uppdrag i samband med nyproduktion.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson