Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kompletta golventreprenader för alla miljöer

Tre medarbetare från Örebro Fogfria Golv jobbar på golv.

Rätt golv på rätt plats – rätt lagt till rätt pris.
Så lyder filosofin i Örebro Fogfria Golv AB. Med sin långa erfarenhet genomför man kostnadsfria besiktningar och erbjuder därefter en skräddarsydd golvlösning för allt från industrier till offentliga miljöer.

I Örebro Fogfria Golv AB är man specialister på golvläggning för industri och offentliga miljöer. Företaget, med 22 år på nacken, sysselsätter elva anställda med lång branscherfarenhet och arbetar inom fyra huvudsakliga områden: golvavjämningar, härdplastbeläggning, injektering samt slipning och polering av betonggolv.
– Vi rycker in i samband med exempelvis nyproduktion och renoveringsinsatser då vi flytspacklar golvet till en slät och jämn yta. Det kan till exempel handla om kontor, bostäder, sjukhus och andra offentliga fastigheter, säger Mikael Palmborg som är en av delägarna i Örebro Fogfria Golv.
Företaget är en certifierad Weberentreprenör och har ett trepartsavtal med Weber, Peab och NCC. Man använder sig av Webers produkter som är marknadsledande inom området.

Brett koncept
Härdplastbeläggning utförs i industrier, storkök, idrottsanläggningar med mera. Materialet kommer från i branschen välkända Flowcrete och blir till riktigt tåliga golv som klarar höga belastningar.
Injektering utförs i de allra flesta fall för att täta läckande betongkonstruktioner eller förstärka vid sprickbildning. Beträffande slipning och polering utförs detta i syfte att skapa porfria ytor. Golven blir således lätta att städa och hålla rena. Slipning och polering utförs på både gamla och nya golv och man kan även slipa naturstensgolv, granit, marmor med mera. Här vänder man sig företrädesvis till företag och offentliga miljöer.

Stora projekt
Rätt golv på rätt plats – rätt lagt till rätt pris, lyder Örebro Fogfria Golv AB:s slogan. Företaget utför en kostnadsfri besiktning på plats och skräddarsyr en optimal lösning utifrån behov och förutsättningar. Det starka konceptet har inneburit en mängd prestigefyllda arbetsinsatser.
– Vi har precis avslutat ett stort arbete på Örebros universitetssjukhus H-Huset med tillhörande parkeringshus där vi jobbade med golvavjämning på en sammanlagd yta av 45 000 kvadratmeter. Just nu utför vi golvavjämning och lägger härdplastgolv på 11 000 kvadratmeter i Kulturkvarteret här i Örebro. Vi utför också en härdplastbeläggning vid en nybyggnation av en idrottsanläggning och har så sent som i maj arbetat med ett storkök i Stockholm för byggföretaget Cobab, berättar Mikael Palmborg som har en tydlig bild av företagets konkurrensfördelar.
– Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet av branschen och vårt stora kunnande. Det har byggt ett gott rykte som vi verkligen värnar om.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson