Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Komplett servicepartner inom markanläggning och stängsel

Två medarbetare på NTs Mark & fastighetsservice arbetar på stängsel.
Såväl privatpersoner som företag i Varberg med omnejd har i NTs Mark & Fastighetsservice AB en komplett servicepartner inom markanläggning och stängsel. Allt från grävarbeten till trädgårdsanläggning ingår i det breda konceptet.

I idylliska Trönninge träffar vi NTs Mark & Fastighetsservice VD Nils Thalin som berättar om företagets engagemang i mellersta Halland i allmänhet och Varbergs kommun i synnerhet. Företaget startades 2004 med inriktning på fasighetsskötsel, men med tiden har uppdragen ökat och verksamheten breddats.
– Numera är vi en av Varbergs mest kompletta servicepartners inom anläggning och stängsel, och härutöver utför vi även dräneringsjobb för hus, VA-anläggningar och uteplatser, berättar Nils Thalin och tillägger att bolaget sysselsätter ett 30-tal anställda.

Komplett maskinpark
Företaget förfogar över en komplett maskinpark med egna förare och utför bland annat arbeten med 16 och 14 tons hjulgrävare och 22 tons bandgrävare. Maskinparken består också av minigrävare, hjullastare, teleskoplastare, traktorer, kärror och lastväxlarflak. På NTs arbetar serviceinriktad och kunnig personal med erfarenhet och stort kunnande inom bygg, trädgård, anläggning och stängsel.

Fastighets- och trädgårdsskötsel
Fastighets- och trädgårdsskötsel utförs nuförtiden av NTs systerbolag Djupdahls Skog & Trädgård som drivs av Nils tillsammans med kollegan Henrik Nilsson.
– Här erbjuder vi fullservice kring  allt som rör röjning av skog, sly och stubbar till skötsel av fastigheter. Vi riktar oss inte enbart till företag och organisationer, utan även till privatpersoner och skogsägare, upplyser Nils och berättar att företaget i dagsläget sysselsätter ett 15-tal anställda.

Tre företag – en helhetsleverantör
I koncernen ingår också miljöföretaget Sertha Conval AB som drivs tillsammans med Varbergs Schakt och fokuserar på masshantering och markarbeten.
– Tillsammans skapar de tre företagen en synergisk effekt som bidrar till effektivisering av projekt och till att koncernen ses som en helhetsleverantör med alla fördelar som det för med sig, framhållet Nils.
Han berättar avslutningsvis att koncernen söker nya medarbetare och just nu letar efter projektledare, anläggningsarbetare och en grävmaskinist. Utöver nämnda yrkeskunskaper är det främst personliga egenskaper, såsom öppenhet och hjälpsamhet, som värderas högst från koncernens sida när man nyanställer.

Research: Axel Eriksson
Text. Örjan Persson