Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Komplett problemlösare inom infrastruktur, industri och miljö

Johan Nordbäck, VD för Structor Norr AB i Sundsvall.
Structor är för de allra flesta liktydigt med en komplett problemlösare för företag och offentliga aktörer i ett flertal olika branscher. Sedan starten för drygt 20 år sedan har bolaget utvecklats till en av de ledande aktörerna när det gäller planering, projektering och genomförande av investeringar i infrastruktur-, industri- och miljöprojekt.
– Vi förenar det lilla bolagets fördelar med det stora bolagets styrkor, säger Johan Nordbäck, VD för Structor Norr AB i Sundsvall.

Structorgruppen bildades i Örebro 1999 och går idag att likna vid en tankesmedja med kompetens som spänner över ett mycket brett spektra. Structorgruppen sysselsätter 500 anställda och finns numera representerad på ett 20-tal orter i Sverige, varav en är Sundsvall. Här träffar vi Johan Nordbäck, VD för Structor Norr AB.
– Vi har stor samlad kompetens i bolaget i form av våra konsulter som var och en verkar inom sina specialområden. Vi jobbar med projekt- och byggledning, projektering samt olika miljöuppdrag för en bred kundkrets som sträcker sig över hela Sverige, säger Johan och tillägger att insatser kring just miljö och infrastruktur blivit Structor Norr AB:s specialiteter.

Omfattande insatser
Beträffande infrastruktur handlar det bland annat om insatser kring både väg- och järnvägsbyggen, medan området Miljö innefattar en rad olika tjänster kring projekt- och byggledning, miljötillstånd, undersökningar i mark och grundvatten samt sanering av förorenade mark- och vattenområden.
– Vi verkar i både undersöknings- och åtgärdsfasen. Även hydrogeologi och dagvattenhantering ingår i vårt åtagande, säger Johan Nordbäck som själv är doktor i miljöanalytisk kemi från Umeå universitetet.
Han brinner för sitt yrke och har genom åren haft flera uppdrag hos SGI, Landstinget i Västernorrland, DEC och Faveo innan han blev VD för Structor Norr 2014.
Han lyfter fram ett pågående projekt som rör miljösanering på Håstaholmen där man utför muddring och avvattning av dioxinförorenade bottensediment. Projektet inleddes 2017 med tillståndshantering och ansökan om statliga bidrag.
– Just nu är vi två personer som jobbar mycket med detta, samt ytterligare tre–fyra kollegor som medverkat i olika skeden. Projektets etapp 2 ska vara klar under 2020 och avslutas med att vi fraktar avvattnade sediment till en mottagningsanläggning i Hudiksvall.

God utveckling
Utvecklingen har minst sagt varit god i Structor Norr AB där omsättningen nära nog har fördubblats under de senaste tre åren. Idag ligger den på cirka 30 miljoner kronor och med en allt mer växande kundkrets finns alla förutsättningar för ökad expansion.
– Vi växer och utvecklas hela tiden. Vi hoppas kunna anställa ett tiotal personer till under kommande år i takt med att vi växer med våra uppdragsgivare, säger Johan Nordbäck.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson