Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Komplett partner kring marknadsledande pumpstationer

Norvatek AB är den ledande samarbetspartnern kring arbete med vatten och avlopp. Företaget tillverkar pumpstationer och representerar ett koncept som sträcker sig från design och konstruktion till leverans och installation. Skräddarsydda lösningar garanterar optimal funktion.

Pumpstationer i mästarklass.
Så sammanfattar man konceptet i Norvatek AB som sedan starten har utvecklats till landets ledande leverantör inom sitt gebit. Norvatek utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden, företrädesvis till kommuner och statliga företag samt större byggbolag.
– Vi tar fram pumphus till dag-, dricks- och spillvattenanläggningar, och eftersom behoven hos våra kunder varierar bygger vi dem utefter deras krav och önskemål. Hittills finns det inget önskemål vi inte har kunnat leva upp till, säger Torbjörn Granflo, och Stefan Andersson ansvariga för Norvatek i Backaryd..
Bolagets bredd innebär att man kan hantera hela vatten- och avloppslösningar för större infrastrukturprojekt, såsom bro- och tunnelbyggen eller arbeten kring reningsverk.
Helhetslösningar
Norvateks styrka är att man – som Torbjörn uttrycker det – står för allt från ax till limpa, det vill säga allt från bottenplatta till överbyggnad, inklusive rör, el, automation och reningsverk. Hela pumpstationen levereras och monteras via två leveranser, oavsett var i Sverige den ska monteras.
– Vi finns med genom hela processen – från projektering, design och konstruktion till prefabricering, montering, leverans och installation. Kunden erhåller en helt nyckelfärdig lösning och finns förstås till hands även därefter beträffande rådgivning och service. Vi utbilder också personal på plats, eftersom vi vet att det kan vara svårt att hitta kompetenta personer med kort varsel, säger Stefan.
Några av Norvateks konkurrenter jobbar med platsbyggda pumphus, men i Norvatek har man valt att tillverka allt i de egna fabrikerna för en bättre och mer ekonomisk lösning. Eftersom man hanterar hela kedjan från design och konstruktion till produktion kan man anpassa sina pumpstationer på en mängd olika sätt beträffande såväl utseende som funktion, såsom volymkapacitet, automatisering, ventilation och överbyggnad.
Stark utveckling
Norvatek har sina rötter från 1929 och började tillverka pumpstationer under 1990-talet. Sedan fyra år tillbaka verkar man under nuvarande namn och nyligen gick bolaget samman med Wåge, vilket innebär att man tillsammans blivit en av marknadens starkaste aktörer inom pumpstationer, med all kunskap och kompetens samlad under samma varumärke – Norvatek. Sedan 2014 har antalet anställda fördubblats till 140 personer på sju olika platser i Sverige. I Ronneby, där Torbjörn och Stefan verkar, sysselsätts 40 anställda i produktionen och 15 tjänstemän.
– Idag levererar vi våra lösningar till kunder från Gävle i norr till Ystad i söder. Vi garanterar en snabb och säker leverans med högsta kvalitet på både material och arbete, och det är ett koncept som våra kunder uppskattar. Det har byggt ens stabil krets av återkommande kunder, konstaterar Torbjörn Granflo.
Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson