Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Klart för byggstart av batterifabriken

Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft.

Northvolt har säkrat finansieringen för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett i Skellefteå.
– Beskedet är en bekräftelse på att projektet kommer att realiseras, vilket är oerhört glädjande, säger Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft.

Den globala klimatfrågan driver på samhällets övergång till förnybar, väderberoende energiproduktion och elektrifieringen av transportsektorn. I och med det blir också behovet av att kunna lagra energi allt större. Under ett par års tid har Skellefteå Kraft därför drivit frågan om att låta vattenkraften ta en större roll som det ”gröna batteriet” i energisystemet. Vattenkraften, tillsammans med de Litium-jonbatterier som Northvolt avser att producera i stor skala i Skellefteå, har goda förutsättningar att möta såväl transportsektorns behov som behovet av mer lokalt producerad energi.
– Med de nya finansiärerna skapas möjligheter för ytterligare samarbeten som kommer att skapa unika möjligheter att driva omställningen till ett förnybart energisystem, säger Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft.
Utvecklar energilager
Skellefteå Kraft är sedan ett år tillbaka en strategisk partner till Northvolt och ser att fabriken kommer att ha stor betydelse både för Skellefteå Kraft som ett ledande bolag inom utvecklingen av förnybar energi och som leverantör av el, värme och kyla.
– Vi kommer att, på hemmaplan, tillsammans med Northvolt och det energikluster som kommer att bildas kring verksamheten här i Skellefteå, kunna utveckla energilager som dels bidrar till omställningen av energisystemet, dels är anpassade efter våra behov, säger Joachim Nordin.
Skapar tillväxt
Northvolt Ett kommer att ha ett behov av omkring 2 500 anställda och ett antal underleverantörer, vilket kommer att skapa tillväxt både i staden och i regionen.
– Det finns alla förutsättningar för vår region att möta den tillväxt som nu kommer att ta fart på allvar, inte minst tack vare tillgången på förnybar energi och andra nyttor som Skellefteå Kraft erbjuder, säger Joachim Nordin.
Källa: Skellefteå Kraft