Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kiwa Inspecta bidrar med insatser för ökad säkerhet i industri och samhälle

Rickard Långh, enhetschef för Kiwa Inspecta i Sundsvall och Östersund.
Kiwa Inspectas primära uppgift är att bidra till ökad säkerhet inom industrin såväl som i samhället i stort. Det gör man genom ett brett koncept kring besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. Kiwa Inspecta är därmed en betydelsefull samarbetspartner för en mängd olika verksamheter – från pappers- och massaindustri till skidliften i svenska fjällen.

Sedan 2015 ingår Inspecta i den globala Kiwa-koncernen, vilket medför att Kiwa Inspecta nu är ett av världens ledande TIC-företag (Testing, Inspection, Certification) Med cirka 5 000 anställda i fler än 40 länder världen över omsätter koncernen cirka 490 miljoner euro årligen. I Sverige arbetar 800 anställda på 26 kontor. 47 av dessa medarbetare jobbar på kontoren i Sundsvall och Östersund.
Vi träffar Rickard Långh, enhetschef för Kiwa Inspecta i Sundsvall och Östersund. Han berättar att bolaget erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
– Vi vänder oss till aktörer inom en mängd olika branscher, allt från exempelvis pappers- och massaindustri till processindustri, fastighetsbolag och kommuner. Vi bidrar därmed till ökad säkerhet inom såväl industrin som samhället i stort, säger Rickard Långh.

Brett koncept
Kiwa Inspectas breda koncept spänner över ett flertal olika tjänster, såsom oförstörande provning, besiktningsverksamhet och konstruktionskontroll. Man utför besiktningar och riskbedömningar av trycksatta anordningar, som till exempel tryckkärl, kylanläggningar och rörledningar, liksom lyftbesiktningar av exempelvis hissar, skidliftar, kranar etcetera. Kiwa Inspecta jobbar även med beräkningar och konstruktionskontroll av exempelvis material och tryckkärl inom avdelningen Design Review. I Sundsvall och Östersund erbjuder Kiwa Inspecta dessa tjänster samt olika typer av fastighetsbesiktningar som till exempel besiktning av brandlarm och ventilation.
– Just att vi kan erbjuda dessa tjänster lokalt i Sundsvall och Östersund gör oss unika i branschen och visar på den styrka vi har i utbud av tjänster, säger Rickard.
Ytterligare en del av verksamheten kretsar kring utbildningar.
– Vi erbjuder olika utbildningsinsatser genom vår egen utbildningsenhet Academy. Utbildningar skräddarsys och anpassas efter våra kunders behov. Det kan röra sig om seminarier, öppna kurser, e-learning, företagsanpassade kurser med mera, berättar Rickard Långh och nämner bland annat utbildningar kring arbetsmiljöverkets föreskrifter, riskhantering och lyftredskap.

Säkerhet, förtroende och långsiktig hållbarhet
Kiwa Inspectas kunder finns, som nämnts, inom en mängd olika segment, såsom pappers- och massaindustrin, processindustrin, vattenkraft, vindkraft, skidanläggningar, kommuner, landsting och regioner. Förra året förvärvade man bolaget Force Technology, vilket ytterligare bidrog till att stärka Kiwas koncept.
– Vi skapar säkerhet, förtroende och långsiktig hållbarhet för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. Våra uppdragsgivare värdesätter vår långa erfarenhet, vår breda kompetens och lokala kännedom, säger Rickard Långh som spår att efterfrågan på Kiwa Inspectas tjänster kommer att fortsätta öka framöver.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson