Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Jönköping blir nav för säkra vintervägar med rullande väderstationer

Vintern är på väg och snart kommer dagliga varningar för plötslig ishalka och rapporter om olyckor. Under vintermånaderna minskar trafiksäkerheten våldsamt och det blir rent ut sagt livsfarligt att röra sig på vissa vägar. Nu kommer teknik som med hjälp av uppkopplade bilar möjliggör bättre information om väghalka till både trafikanter och de företag som bekämpar väghalka. I vinter ska bilförare i Jönköping bidra med data och samtidigt utvärdera tekniken.

Under vintern 2018/2019 kommer privatpersoners bilar utrustas med teknik som möjliggör insamling av friktionsdata på våra vintervägar. Därigenom skapas bättre förutsättningar för att ge säkrare vintervägprognoser som kan användas av både bilister och vägentreprenörer. Information om vägens friktion ligger till grund för skapandet av funktioner som på sikt kan rädda liv. Informationen hjälper till att förutse halka och kan i sin tur ge exempelvis entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt – vilket leder till miljövänligare, hållbarare och säkrare vägar.

Anonym information
Uppstarten av projektet gick av stapeln den 15 november då NIRA Dynamics och Klimator informerade om syftet med projektet och OBD-enheter som samlar in data delades ut till de privatpersoner som anmält intresse. För projektet har även en webbapplikation skapats för användare som är med och samlar in data. Applikationen innehåller detaljerade vägväderprognoser samt halkvarningar. Detta är ett första steg i att visa på vad information om vägunderlaget kan göra för allmänheten – skapa bättre förutsättningar för säkrare och miljövänligare vägar. Applikation kommer även göras tillgänglig för medier i utvärderingssyfte.
– Informationen som hämtas från personbilarna är helt anonymiserad, information om vilken bil som skickar vilken data finns inte. Det har under utvecklingen av produkten varit en oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till då integriteten hos privatpersoner är av yttersta vikt. Lika viktigt har det varit att bilen inte påverkas negativt på något sätt, säger Björn Zachrisson, projektledare Road Perception på NIRA Dynamics.
Visar vägen
Projektets huvudsyfte är att samla in data som i sin tur kan användas för att skapa säkrare och miljövänliga vintervägar – där Jönköping nu visar vägen framåt.
– Vi är stolta över att vi tillsammans med Nybergs Bil, HV71 och alla inblandade privatpersoner kan jobba för säkrare vintervägar under den kommande vintern, säger Johan Hägg, marknads- och kommunikationschef på NIRA Dynamics.
Källa: NIRA Dynamics