Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Jättelångtradare transporterar fyra containrar med återvinningsmetall

Drygt 30 meter långa jättelångtradare som kan transportera upp till fyra containrar har fått dispens att köra på finska vägar.

Det officiella namnet på jättarna är HCT-fordon, som står för High Capacity Transport. De har en transportkapacitet som är drygt 30 procent större än vanliga kombinationsfordon. Finska trafiksäkerhetsverket Trafi har på försök gett tiotals HCT-fordon dispens att trafikera förbestämda rutter.
En av lastbilarna transporterar containrar mellan återvinningsföretaget Stena Recyclings regionala serviceenheter och krossanläggningen i Vetenskär, Björneborg. I detta transportsystem sorteras den återvunna metallen och lastas i VR Transpoints gröna återvinningscontainrar. Den nya 32,9 meter långa HCT-lastbilen med 12 axlar kan transportera fyra sådana specialtillverkade containrar åt gången.
Positiva erfarenheter
– HCT-trafiken har regelbundet rullat på rutten i över ett år nu. Erfarenheterna är uppmuntrande. Transporteffektiviteten blir bättre på många sätt när vi kan använda fyra istället för tre containrar, och tack vare Hardox® slitstål kan vi också öka containrarnas sidohöjd och längd. Det behövs färre körningar, eftersom vi kan transportera betydligt större laster åt gången. Det betyder också färre lastbilar på vägarna. Förbättrad säkerhet, miljövänlighet och effektivitet är bland de fördelar som uppnåtts, säger transportchef Juha-Pekka Kuusisto på VR Transpoint landsvägslogistik.
– Finland är ett ganska stort land och vi måste undersöka alla möjligheter att minska miljöpåverkan och de stigande logistikkostnaderna för återvinningsprodukter, berättar Matti Nummela, transportorganisatör hos Stena Recycling.
Ferreus Oy tillverkar containrarna av Hardox® slitplåt
Det är företaget Ferreus Oy i Lundo nära Åbo, som har tillverkat VR Transpoints gröna återvinningscontainrar av Hardox® slitstål från SSAB. Familjeföretaget Ferreus tillverkar stålflak och containrar och ägs av Mika och Petri Rauta.
– Vi använder enbart certifierade produkter av hög kvalitet. De första transportcontainrarna av Hardox® slitstål levererandes till VR-koncernen redan 2009, och sedan dess har vi bara använt Hardox® i containrarnas konstruktioner – framför allt för att det är hållbart, lätt och sparar bränsle. Vi gick med i SSABs Hardox In My Body™-nätverket redan 2010 – och vi var faktiskt bland de första i Finland. Medlemskapet i nätverket ger konkurrensfördelar, berättar Ferreus Oy:s VD Mika Rauta.
Hardox In My Body™-nätverket växer
– Hardox® är det ledande varumärket inom slitstål och har funnits på marknaden i mer än 40 år. Hardox In My Body™-märkningen på produkten garanterar att den är tillverkad av äkta Hardox® slitplåt. För medlemmarna i Hardox In My Body™-nätverket betyder märket extra trovärdighet, det är en garanti för kvalitet och en av de bästa produkterna på marknaden, säger Jussi Joensuu, regional försäljningschef på SSAB Special Steels.
Nätverket har nu över 400 medlemmar i olika delar av världen, 18 av dessa finns i Finland. Medlemsföretagen tillverkar främst containrar, tippfordon, skopor, krossar och rivningsverktyg samt jordbruksmaskiner (t.ex. släpvagnar) och utrustning till skogsmaskiner (t.ex. avverkningsaggregat och skördarhuvuden).
Miljöfördelar
VR Transpoints avancerade containrar är ett bra exempel på minskning av koldioxidavtrycket, som är en central faktor i SSAB EcoUpgraded-koncept. Kortfattat medför konceptet dels fördelarna som höghållfast stål ger i form av lägre vikt, bättre bränsleekonomi och utökad livslängd, dels mindre behov av stål i slutprodukterna. Koldioxidutsläppen minskar alltså både i produktionsledet och i synnerhet under maskinernas livscykel.
Genom att gå över till SSABs höghållfasta stål i sina produkter kan tillverkarna snabbt kompensera koldioxidutsläppen i stålproduktionen under maskinernas nyttjandeperiod. När den kritiska punkten väl har nåtts, fortsätter utsläppen minska i en omfattning som är mångdubbelt större än de ursprungliga utsläppen. Utsläppsminskningarna kan beräknas exakt för varje produkt.
Källa: SSAB