Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

ISS och Vattenfall samarbetar i mångmiljardaffär

Företagsledare från ISS och Vattenfall.

ISS och Vattenfall tecknade nyligen ett av Sveriges och Nordens största avtal för Facility Management-tjänster. Det är ett på många sätt unikt partnerskapsavtal, där båda företagen gemensamt hanterar och styr uppdraget. Avtalet är tecknat på sju år och har ett totalt värde på drygt 5 miljarder kronor.

Efter att ha samarbetat sedan 2006 tecknade Vattenfall och ISS nyligen ett nytt avtal som grundar sig i Vested, en affärsmodell där partnerna tillsammans formulerat mål och en gemensam vision för att nå önskade resultat. Vested-modellen innebär en helt ny syn på relationen och ansvarsfördelningen mellan parterna, där båda företagen tar ett lika stort ansvar för att bidra till varandras framgång inom ramen för samarbetet.
Genom att arbeta i ett nära partnerskap är ambitionen att tillsammans tillhandahålla mer attraktiva, produktiva, kostnadseffektiva och hållbara arbetsplatser som ska stödja Vattenfalls vision om att bli fossilfria inom en generation.
Avtalet innebär att ISS kommer att leverera tjänster inom 25 olika serviceområden till Vattenfalls 250 verksamhetsställen i Norden, inklusive kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals. De tjänster som innefattas är exempelvis fastighetstjänster, måltider, lokalvård och avfallshantering. Huvudparten av verksamheten finns i Sverige men avtalet omfattar även verksamheter i Danmark och Finland.
”Skapar möjligheter”
– Partnerskapet med Vattenfall är ett nytt sätt att arbeta och ett viktigt steg i vår ambition att bygga nära relationer mellan ISS och våra kunder. Vestedmodellen grundar sig i ett vinnande samarbete för båda parter, där fokus ligger på resultatet och värdet av tjänsterna i stället för hur de utförs. Det ger en flexibilitet och effektivitet som gynnar både oss och Vattenfall i samarbetet och som skapar möjligheter att driva innovation och hållbarhetsfrågor, säger Gary Kidd, vd för ISS i Sverige.
– Genom partnerskapet med ISS kan vi inom Vattenfall fokusera på vår kärnaffär och fortsätta vår resa mot ett fossilfritt liv inom en generation. Det gör att vi kan anpassa oss snabbare till omvärldens krav och sänka våra kostnader. ISS bidrar med det som de kan bäst, fastighets- och facility managementtjänster, och kan därigenom stödja oss i att hålla högsta standard i vårt eget arbete, säger Magnus Hall, CEO på Vattenfall.
Källa: ISS