Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Innovativt och växande företag skapar färdiga produkter av plast och metall

Medarbetare på Bonaj AB står vid skärm i lager.
Bonaj AB tillverkar produkter i plast och metall. Med innovativa lösningar kan de erbjuda sina kunder många möjligheter – från idé till färdig produkt.  Genom formsprutning och legotillverkning omvandlar de plast och metall till allt från hushållsprodukter till industridetaljer. Bonaj har utvecklats starkt de senaste åren och produkterna levereras både rikstäckande och till Europa. Med hög kompetens och lång erfarenhet arbetar Bonaj riktigt nära kunderna, vilket leder till en effektiv process och kvalitativa slutprodukter.     

Vi träffar Åsa Rydén och Emil Rydén i Eskilstuna. Bonaj AB grundades 1991 i Eskilstuna av Jan Rydén och Bosse Wikström, och är ett företag inom plast- och stålindustrin som förädlar råvaror till färdiga produkter. Sedan 2001 sköts driften av företaget av Jans dotter Åsa, som också är ägare, och hennes två tvillingsöner Emil och Oskar. Åsa och sönerna är med andra ord andra och tredje generationen i Bonaj, och familjeandan är stark i företaget.
– Jag och min bror växte i princip upp i fabriken på Grönsta Industriväg, säger Emil.
Åsa började i sin tur som anställd på fabriken redan 1996. Företaget har vuxit och breddat sin produktion under åren, man började med formsprutning av hushållsprodukter och trädgårdsredskap, men tillverkar idag även färdiga produkter och detaljer till industrin, fordonsbranschen och ventilationsföretag. Kunderna finns i hela Europa.
– Vi levererar rikstäckande i Sverige och många av artiklarna är i slutändan ämnade för export, säger Emil.

Arbetar nära kunderna
Bonajs stora och moderna maskinpark klarar det mesta inom plastproduktion, och inkluderar dessutom en nyss införskaffad två-komponentsformspruta, med vilken man kan tillverka detaljer bestående av två plastmaterial.
– Legotillverkning utgör en stor del av vår produktion och vi samarbetar med många stora företag inom olika branscher, berättar Åsa och Emil.
Bonaj har under många år tillverkat hushållsprodukter och trädgårdsprodukter, och det är en produktion som fortsatt även när man antagit nya produktionsområden.
– Vi äger och tillverkar våra egna hushållsprodukter, till exempel osthyvlar, stekspadar och vitlökspressar. Vi tillverkar inte bara plastdetaljerna till artiklarna utan även stålet, berättar Emil.
Metalltillverkning är vid sidan av plastproduktionen företagets andra ben.
– Tack vare vår långa branscherfarenhet jobbar vi ofta tätt tillsammans med kunderna och hjälper kunden att spara pengar genom att förändra detaljer i produktionsplanen. Vi åker dessutom ofta ut på kundbesök, framförallt i Mälardalen. Vi är inne i en positiv period och fjolåret var ett rekordår, berättar Åsa.
När Åsa och Emil får frågan varför det går bra, handlar svaret både om deras tillgänglighet och långa erfarenhet.
– Dels har vi en stor kunskap, vi har know-how, och dels strävar vi alltid efter att ha en hög servicenivå. Vi håller vad vi lovar och ligger bra till i pris.

Flyttar till nya och större lokaler i maj
Miljö är ett viktigt fokusområde för företaget och man arbetar med miljövänliga plaster och försöker återvinna så mycket material som möjligt. Dessutom har man ett samhällsengagemang.
– Vi har ett mycket gott samarbete med Samhall och flera av våra arbetare i fabriken kommer därifrån, säger Åsa.
För att kunna fortsätta växa planerar nu Bonaj att flytta till nya lokaler.
– Vi gör detta för att verksamheten ska kunna utvecklas. Att växa är vårt uttalade mål och vi satsar på nya lokaler för att åstadkomma detta, lokalerna är 4000m2 stora och vi har preliminär inflyttning i maj 2020. Flytten kommer innebära en ökad produktionskapacitet, större lagerutrymmen och bättre flöde i maskinerna, avslutar Emil.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Axel Eriksson