Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Innovativa lösningar när Magnus inreder skåpbilar

Skåpbil inredd av Lijas Bilinredningar.

När västsvenska företag behöver anpassa sina skåpbilar vänder sig många till Liljas Bilinredningar. I Agnesberg, utanför Göteborg, finns företagets anläggning där man jobbar med tesen att inga inredningsönskemål är omöjliga att lösa. Det attraherar såväl enmansföretag som stora bolag med omfattande bilparker.

Traditionerna är starka i Lilja Bilinredningar som nuvarande ägaren Magnus Liljas farfar startade redan 1945, och som sedan drevs vidare av Magnus far. Företaget, som utgick från Hjällbo fram till 1976, var tidigare specialiserat på reparation av skåpbilars plåtskador, framför allt Volkswagen och Ford Transit, men under 1980-talet ändrades inriktningen till att i stället fokusera på inredning av skåpbilar och viss grossistverksamhet. Numera finns företaget i Agnesberg där Magnus Lilja onekligen känner sig hemma.
– Jag är mer eller mindre uppväxt i firman, redan som tvååring följde jag med pappa till jobbet, och när jag blev äldre arbetade jag här under loven, berättar han.

Flexibilitet och innovation
Liljas Bilinredningar vänder sig till såväl enmansföretag som stora bolag med omfattande bilparker, och använder sig av System Edströms modulsystem. Via anläggningen i Agnesberg kan kunderna ta del av ett antal goda exempel på vad Magnus kan åstadkomma. Här finns bland annat en fullt inredd Mercedes Sprinter, vilken i många avseenden speglar den starka bredd och stora kompetens han besitter. Magnus jobbar nämligen ensam i företaget. Han vill, som han uttrycker det, inte bli sittande i en kontorsstol, utan jobba med händerna i nära dialog med sina kunder.
– Det går med andra ord snabbt mellan beslut och handling. Närheten och direktkontakten med kunden borgar för ett gott samarbete och bra resultat, poängterar Magnus.
Han medger att det ibland krävs en hel del fixande och trixande för att lösa problem och utforma lösningar som kunderna efterfrågar. Belysning är ett sådant exempel.
– I nyare bilar är belysningen i skåpet ofta integrerad med övrig fordonsel, vilket innebär att jag ofta behöver dra nya ledningar direkt från batteriet när belysningen ska förstärkas. Tidigare kunde man koppla via befintlig belysning, förklarar Magnus som i samband med större uppdrag tar hjälp av kompetenta samarbetspartners.

Cableport
Pandemin har, som för de flesta andra företag, påverkat Liljas Bilinredningar på olika sätt, inte minst beträffande leveranser av delar som i många fall blivit försenade. Magnus Lilja förfogar dock över ett eget omfattande lager av inredningsprodukter och har idag möjlighet att beställa produkter med leverans på mellan tre och sju dagar.
Liljas Bilinredningar verkar även i grossistrollen och kan bland annat erbjuda surrningsfästen som klarar belastningar på mellan500 och 2 000 kilo. En annan produkt är Cableport som är en innovativ lösning i rostfritt stål för vattentät strömgenomföring. Denna efterfrågas företrädesvis av båtvarv och butiker för båttillbehör.
Magnus ser framtiden an med tillförsikt, han noterar att efterfrågan på både produkter och tjänster ökar.
– Företaget har ett gott rykte i branschen, vi har varit verksamma i många år och får merparten av våra kunder via mun till mun-metoden. Mina kunder uppskattar den personliga kontakten, samtidigt som de vet att de kan förvänta sig gedigna arbetsinsatser, säger Magnus Lilja.

Intervju: Lars Nordin
Text: Örjan Persson