Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Innovativa lösningar för pappers- och massaindustrin

Örnsköldsviksföretaget PulpEye tar fram onlineapplikationer och tjänster med syftet att främja produktionen och bidra till utveckling och lönsamhet. Det gäller framför allt massa- och pappersindustrin där PulpEyes lösningar borgar för lönsamhet och långsiktig utveckling.

Öjvind Sundvall är VD för PulpEye, ett företag han beskriver som ett innovativt mätteknikbolag med fokus på onlineapplikationer och tjänster för framför allt massa- och pappersindustrin. Bolaget bildades 2002, har fem delägare och finns idag representerat i Örnsköldsvik, Sundsvall och Västerås i Sverige, samt på alla jordens kontinenter, utom Afrika. Därmed har man i princip hela världen som sin marknad.
PulpEye säljer analysatorer för mätning online, varav huvudprodukterna är massaanalysatorn PulpEye och flisanalysatorn ScanChip. Den förstnämnda är en egenutvecklad produkt som mäter kvaliteten på pappersmassa, medan ScanChip gör det möjligt att mäta flisens dimensioner online.
– Vår ambition är att våra produkter ska bidra till ökad utveckling, produktivitet och lönsamhet. Vi åtnjuter till exempel ett fantastiskt stort förtroende från svensk skogsindustri där vi täcker 80-85 procent av marknaden, berättar Öjvind Sundvall, VD för PulpEye.

Pulp On Target
Sedan vi besökte PulpEye för några år sedan har man fördubblat omsättningen. En av förklaringarna är att man breddat produktportföljen med lösningen Pulp On Target som effektiviserar produktionen för jämnare kvalitet och räknar ut slutegenskaper online. Man har härutöver utökat servicepaketet med ett nytt verktyg som analyserar mätares status.
– Just nu arbetar vi hårt med att öka produktionen av mätarna som mestadels produceras lokalt här i Örnsköldsvik genom ett bra nätverk av kunniga företag. Det är samtidigt vår största utmaning – att få organisationen att fortsätta växa i takt med förfrågningar. Vi har till exempel blivit tillfrågade av finska skogskoncerner om att bidra med ny teknik och hjälpa dem i deras utveckling, berättar Öjvind.

Flexibilitet och innovation
PulpEye är med andra ord ett innovativt företag som kännetecknas av flexibilitet och ett brett nät av olika aktörer och samarbetspartners. Man arbetar proaktivt och öppnar hela tiden upp för nya möjligheter.
– Vi vill hela tiden utveckla såväl oss själva som vårt produktutbud. Att arbeta mot samma mål inom organisationen innebär teamwork. Vi är ett gäng kollegor som jobbar tillsammans och känner nu att vi är i ett skede där vi bara kan växa ytterligare, säger Öjvind Sundvall.
Han berättar att man nyligen vann en statlig upphandling i Kina om att mäta kvaliteten på de kinesiska sedlarna. PulpEye har i år också fått förtroende av den chilenska tillverkaren av falskartong, Cartulinas, som har köpt två PulpEye-system för kvalitetskontroll online till sitt bruk i Maule, som i sin tur är ett av världens största falskartongbruk.

PUG – 18
PulpEye User Group är möten som PulpEye anordnar vartannat år, och där man berättar för sina kunder om vad man kommer att göra framöver. Samtidigt erhåller man feedback från uppdragsgivarna, vilket gör det lättare för PulpEye att tillmötesgå deras önskemål i framtiden.
De offensiva satsningarna fortsätter med ambitionen att erövra ännu fler andelar på den globala marknaden.
– Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att utveckla vår organisation och hela leveranskedjan, inklusive produktionsrutiner. Vi ska också bredda vårt kontaktnät och på så sätt hitta nya tillverkare där vi kan outsourca produktionen. Vi är en global leverantör av ny mätteknik och nya tjänster, som hela tiden strävar efter att nå ut till nya marknader, avslutar Öjvind Sundvall.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson