Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Innovativa armeringslösningar effektiviserar byggprocessen

Medarbetare på Celsa Steel Service svetsar i verkstad.
Celsa Steel Service är ledande inom armering och producerar och utvecklar många olika typer av moderna armeringslösningar. I deras breda utbud finns exempelvis armeringsnät, anpassade armeringskorgar, distansstöd, klippt och bockad armering samt armeringstillbehör. Celsa Steel Services uttalade ledord är att de ska vara den ledande, rikstäckande leverantören av armeringsprodukter och tjänster. Dessutom arbetar företaget aktivt med att minska miljöpåverkan i byggprocessen – deras armeringsstål tillverkas av återvunnet material och med fossilfri energi.  

Vi träffar Håkan Magnusson, en relativt nytillträdd VD som tog över ledarskapet när hans föregångare Tore Bexér gick i pension 2019. Håkan har internationell erfarenhet av byggbranschen, vilket är positivt när det anrika företaget nu utvecklas vidare. Celsa Steel Service startades som Gamla Halmstad Järnverk och har nyss firat 100-årsjublieum. Företagets huvudkontor ligger i Halmstad och man har även tillverkning, logistikcentrum och försäljningskontor på andra platser i landet. De har också serviceenheter i Norge, Sverige, Finland och Danmark, där man bearbetar stålet, förser marknaden med sina stållösningar och anpassar dem vid behov. Företaget är sedan 2007 en del av den spanska koncernen Celsa Group, med huvudkontor i Barcelona. Celsa Group har 6000 anställda i Europa, varav 200 i Sverige.
– Celsa Group är en av Europas största stålkoncerner och vi har utvecklats mycket med dem och gjort stora investeringar de senaste åren. Vi ingår i en region som heter Celsa Nordic, säger Håkan.

Anpassad armering ökar produktiviteten
Celsa introducerade klippt och bockad armering, prefabricerade korgar, rullarmering och var också först med att implementera BIM och BIM-kompatibel mjukvara i hela företaget. Celsa Steel Service får sitt stål från ett stålverk i Mo i Rana, Norge.
– Vi vill vara med och utveckla byggbranschens produktivitet, och bland annat se hur man kan spara tid ute på byggarbetsplatser. Till exempel har vi utvecklat ett färgmärkningssystem för att förenkla logistiken på byggena, för att det ska gå snabbare för byggarna att hitta rätt del till rätt plats, säger Håkan.
Håkan menar att företagets olika typer av armering kan påskynda och effektivisera byggprocessen betydligt.
– Allting produceras efter specifikation, och vi har byggt upp en teknisk avdelning där våra tekniker ritar upp produkterna och ser till att rätt material kommer till rätt bygge. Vi tillverkar även prefabricerade element och armeringskorgar med just det materialet som behövs, en armeringskorg består av flera sammansvetsade armeringsjärn och armeringsprodukter, som är anpassade till det som ska byggas. Vi har också utvecklat en rullarmering där vi svetsar ihop och förbinder armeringsjärn. Våra olika armeringsmetoder för arbetet på bygget effektivare och snabbare. Vi arbetar med armeringsjärn i hela kedjan, vilket är en konkurrensfördel för oss, säger Håkan.

Stora miljöinvesteringar
Håkan betonar att de arbetar för nära kundrelationer, och för att skapa mervärden för kunden. Genom att erbjuda innovativa tekniska lösningar kan de överträffa kundens förväntningar, samtidigt som man arbetar för ständig förbättring.
– Våra arbetsprocesser blir mer förutsägbara eftersom vi har lång erfarenhet och stor kompetens. Detta minimerar exempelvis förseningar. Vi har ett stort nätverk i byggbranschen vilket också är en styrka för oss. Vi arbetar rikstäckande och är underleverantör åt byggföretag som Skanska och JM, bland många andra.
Celsa Steel Service har därtill en stark miljöprofil.
– En drivkraft för oss är vår miljöprofil. Vi är ett återvinningsföretag och våra produkter kommer från skrot, vi återvinner 700 000 ton i veckan. Vår anläggning i Mo i Rana drivs av vattenkraft till 100 %. Vi har arbetat med vår miljöprofil under många år och anser även att det är en viktig faktor att minska koldioxidutsläpp. Det är viktigt att arbeta med miljöfrågor i relation till stålproduktion och för oss skapar det engagemanget ett stort värde. Vi marknadsför oss nu som det grönaste stålet i Europa. Genom att välja oss kan utsläppen och belastningen på miljön begränsas och det skapar samhällsnytta.
När Håkan blickar framåt är innovation och miljö i fokus.
– Det finns mycket utvecklingspotential i vår bransch, både vad gäller nya innovationer och miljöinvesteringar. Vi arbetar till exempel med att utveckla vår produktion inom betongkomplement, där vi kan bidra med konceptlösningar som systemleverantör och skapa bättre logistiklösningar, bland annat med hjälp av 3D-ritningar. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med säkerheten, för att inga skador ska ske på företaget. Vi har också lämnat anbud på ett större infrastrukturprojekt där är miljövinsterna med vårt förslag stora, avslutar Håkan Magnusson.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Peter Hägg