Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Innovativ produktutveckling med stark kombination av avancerad teknik och design

Konceptbild av medecinsk utrustning framtagen av CaE.Innovations

CaE.Innovations är företaget som kombinerar en lång erfarenhet av innovativ produktutveckling med avancerad teknik och design. Företaget vänder sig till många olika typer av branscher som är i behov av optimalt fungerande produkter, från medicinteknik till bilindustrin och musikindustrin. CaE.Innovations har en gedigen lista med referensprojekt och står för hög kvalitet in i minsta detalj.

Svensk Leverantörstidning träffar Magnus Carlsson, som är VD på CaE.Innovations, ett företag som han grundade 2015. CaE.Innovations antar uppdrag inom avancerad teknik och konceptutveckling och tillhandahåller innovativa lösningar inom flera områden, exempelvis i form av prototyper och konceptmodeller, designkoncept och designinnovationer och CAD-modeller och ritningar. Det är tydligt att företaget både har avancerad teknik och design nära tillhands genom hela processen. Vi träffar Magnus i Göteborg, och han börjar med att berätta om hur hans karriär tog sin start.
–Det började på högskolan i Trollhättan, där jag studerade produktutveckling och kvalitetsteknik. I botten kan man nog säga att jag är en uppfinnare, jag har alltidgillat utmaningen att finna de tekniska lösningarna på de problem som kommer i min väg. 1997 började jag på avdelningen för kvalitetsförbättringar av befintliga produkter, på Saab Automobile, en fantastisk period då man fick se och lära sig hela utvecklingsprocessen från början till slutkund. Ett exempel är att jag var med och uppfann kopphållaren i Saab 9-3, en kopphållare som vecklar ut sig som en fjäril.

Stort nätverk en bra grund för eget företag
När Magnus arbetat en tid på avdelningen förPackning och Konceptintegration, skapades en ny avdelning som kallades Innovation Center på Saab Automobile,där Magnus arbetade till och från periodvis fram till 2005.
– Jag arbetade meddesigninnovation, där vi gjorde den tekniska beredningen på designs koncept och idéer.Mellan 2005 och 2010 arbetade jag på Cliff Models & Prototype / Cliff Design. Till exempel hjälpte jag till med Volvo S60 konceptbils växelväljare, där jag utifrån designs vision konstruerade ettfullt fungerande reglage, som möjliggjorde att man kunde starta och köra samt växla bilen som det var tänkt enligt designs vision. Jag arbetade även mot andra varumärken så som Electrolux, Elekta och Husqvarna. Utifrån den tekniska information och de designunderlag som vi fick till oss,skapade vi fungerande prototyper, showmodeller och färdiga produkter. Det är även under denna tid som jag fåren unik möjlighet att vara med och utveckla en medicinteknisk simulator för operationsträning.Vi var ett fantastiskt team som tog idén från vitt papper till en fungerande produkt, där läkare och operationsteamet ska kunna träna operationsövningar så nära verkligheten det bara går. Jag fick det stora förtroendet att ta fram den mekaniska lösningen, där designs visionskulle uppnås för att skapa en unik och elegant produkt, som uppfyller alla ställda krav på handhavande och funktionalitet, produkten ska ju vara så nära verkligheten som möjligt. Att få vara den som konstruerar alla mekaniska delar,samt att få allt att fungera ihop är en av minna största tekniska utmaningar, samtidigt som det är en otrolig produkt som hjälper läkare att träna sina kunskaper och som i slutändan kan rädda liv, berättar Magnus och förklarar varför han startade ett eget företag.
– År 2015 fyllde jag 40 och i samband med det så bestämde jag mig för att starta eget, då detta är något som jag alltid drömt om. Detta var starten för CaE.Innovations. Jag har under årens lopp byggt upp ett stort nätverk med människor inom allt från produktion och design till el och programmering. Detta har varit en förutsättning för att jag ska kunna driva mina projekt, och det har gjort att jag alltid har kunnat få den hjälp man behöver från start och i projekten, säger Magnus.

Alltid noga med kvalitén
Magnus jobbar som spindeln i nätet mellan design och konstruktion och väver samman dessa olika viljor till en fungerande produkt som uppfyller designs vision.
– Ett uppdrag som jag nyligen gjort är för företaget Elektron, där jag tillsammans med en designer från OP-Designkonceptutvecklatoch konstruerat tre olika ljud- och musikmixtrar. Ytterligare ett spännande uppdrag jag gjortvar för Geely Designs märke Lynk & Co:s modell Zero Concept, som visades nu i september, där jag tillsammans med Lars Falksinteriöra designteam i ett tidigt skede i designprocessen tog fram en fullt fungerande konceptmodell av växelreglagets funktionalitet, därdesign tidigt kunde utvärdera och testakonceptet och vidareutveckla detta till det reglage som sitter i bilen idag. Jag jobbar också åt ett medicintekniskt bolag här i Göteborg. Oavsett vad jag gör, så är jag väldigt mån om mina kunder och jag vill alltid leverera produkter av högsta kvalitet. Om jag är fullbokad tackar jag hellre nej till ett uppdrag än tummar på kvalitén, säger Magnus och betonar betydelsen av att hans syn på att design och teknik måste gå hand i hand i ett tidigt skede av ett projekt, vilket ger utvecklingsprocessen många fördelar.
– De kunder som anlitar migfår en teknisk konstruktör som alltid har design och konstruktions vision och önskan med sig genom hela projektet, det är detta som jag anser att Designinnovations står för, avslutar Magnus Carlsson.

Research: Oliver Malm