Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Innovativ batterilösning installeras vid Landafors vattenkraftverk

Ny batterilösning av Fortum, Volvo Cars och Comsys.

I ett utvecklingssamarbete mellan Volvo Cars, Fortum och Comsys har parterna utvecklat en innovativ batterilösning som nu installeras vid Fortums vattenkraftverk Landafors i Ljusnan, Bollnäs kommun. Syftet är att förbättra förmågan att erbjuda snabb frekvensreglering och i projektet använder Fortum bland annat begagnade batterier från laddhybrider för att förlänga livstiden på såväl vattenkraftverket som på batterierna.

– Att använda och testa olika moderna batterilösningar för att förbättra energisystemets funktion är högt prioriterat för oss, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.
Denna lösning, att använda batterier som inte längre tjänar sitt ursprungliga syfte, är en viktig möjlighet då en sådan livstidsförlängning innan batterierna materialåtervinns ger stora positiva effekter för både miljö och ekonomi. Det förstärker även vattenkraftens roll i energisystemet.

Reagerar på millisekunder
I dag balanseras den nordiska elmarknaden i huvudsak med fossilfri vattenkraftsproduktion som kan reglera med ett tidsspann på allt från några sekunder till flera månader. Men ibland krävs en snabbare och mer flexibel reglering än vad vattenkraftverkets turbiner klarar av, något som kommer bli allt vanligare i takt med att mer väderberoende produktion, främst vindkraft, kommer in i systemet. Genom att använda batterier som kan reagera på millisekunder och sedan följa turbinernas långsammare ökning förbättras vattenkraftverkets möjligheter att möta de framtida kraven på elnätet då vi går mot ett mer klimatneutralt energisystem.

Nya lärdomar
En viktig del av denna pilot är att ta reda på hur mycket kapacitet  batterierna behöver ha kvar för att kunna fungera i sin nya roll där det framför allt är den snabba reaktionsförmågan som står i centrum.
– Volvo Cars är ambitiöst gällande cirkulär ekonomi och vi lägger stor kraft på att hitta nya affärsmodeller som gör det möjligt att maximera användningen av batterier under hela deras livscykler. Detta projekt ligger i linje med de ambitionerna och kommer att ge oss nya lärdomar om batteriernas livslängd och hur de kan användas utanför våra bilar, säger Susanne Hägglund, Head of Volvo Car Service Business.
Totalt kopplas 48 batterier ihop som tillsammans har en lagringskapacitet och effekt på 1MW/250KWh. Lösningen är utvecklad och byggd av Comsys som är ett cleantech-företag i Lund, specialiserat på kraftelektronik.

Källa: Fortum