Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Innovation gör tidvatten till ny hållbar energikälla

Gul maskin från Minesto ute på havet.

Tidvattenenergi är en hittills outnyttjad naturresurs med hög energitäthet. Ramboll har skrivit ramavtal med Minesto, ett Göteborgsbaserat företag som arbetar internationellt med att utvinna förnybar energi från världshaven. Metoden har tagits fram och testas under flera år och nu är det dags att rulla ut den.

Minesto har utvecklat en teknik som omvandlar ocean- och tidvattenströmmar till energi. Genom att svepa en vinge med en turbin undertill över en stor yta konverteras effektivt havets naturliga rörelser till grön elektricitet. Metoden bygger på samma princip som att flyga drake i luften, fast Minesto gör det under vattnet.

PowerKite
Under hösten har Ramboll hjälpt Minesto med slutförandet av PowerKite, ett projekt inom EU:s innovationssatsning Horizon 2020. Nio olika europeiska aktörer har deltagit i projektet, bland annat Chalmers Tekniska Högskola och Queens University i Belfast.
– Vårt bidrag var att ta fram förslag på hur det framtida uppsamlingsnätet till havs i en park med Minestos kraftverk skulle kunna se ut och anslutas till elnätet på land. Vi gjorde designförslag och kostnadsuppskattning på några olika alternativ, säger Pehr Brunnegård seniorkonsult på Ramboll och kundansvarig för Minesto.
Bidrar till 100 procent förnybar energi på Färöarna
Minesto har två testanläggningar i Storbritannien och ska nu även implementera tekniken på Färöarna. Färöarnas målsättning är att till år 2030 ha övergått till hundra procent förnybar energi och Minesto har fått i uppdrag att initialt installera och ansluta två system. Den långsiktiga ambitionen är att installera kapacitet som motsvarar cirka 20–25 procent av Färöarnas energibehov till elnätet. Minesto driver också ett projekt i Taiwan som handlar om att utvinna energi från kontinuerliga havsströmmar.
Det nya ramavtalet mellan Ramboll och Minesto undertecknades i början av februari och innehåller ett brett tjänstespektrum från offshore- och elingenjörer till hälsa och säkerhet.
– Vi har i stort sett all den bredd och kompetens som Minesto efterfrågar. I kommande projekt i Färöarna och Taiwan skulle vi kunna bidra med expertis inom de flesta områden som efterfrågas, som projektledning, elektrisk konstruktion, elektrisk analys, mekanisk konstruktion, kontrollsystemdesign, provning, kvalitet, hälsa, säkerhet och upphandling, avslutar Pehr Brunnegård.
Källa: Ramboll