Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Industrins partner för komplett eldokumentation

Komplett eldokumentation är idag mer eller mindre ett måste för anläggningsägare och anläggningsansvariga. Det är något man är väl medvetna om i Cadok El AB som utför kvalificerad eldokumentation i CAD-format. Företaget bygger dessutom automatskåp med eller utan driftsättning och är därmed, i kombination med företagets övriga tjänster, en trygg partner för svensk industri.

Cadok El bildades 2012 och har sedan dess byggt upp ett gott rykte i branschen, inte minst tack vare de anställdas långa erfarenhet av densamma. Fokus ligger på kundanpassade lösningar kring CAD-ritningar, men härutöver bygger man även automationsskåp med eller utan driftsättning. Man jobbar också med riskanalyser, maskinsäkerhetssystem, kretsscheman, elritningar med mera.
– Man kan säga att eldokumentation utgör grunden i vår verksamhet. Vi vill helt enkelt erbjuda bra eldokumentation till alla i industribranschen, säger Karl-Erik Eriksson, VD i Cadok AB.
Han menar att korrekt eldokumentation är mer eller mindre ett måste för anläggningsägare och anläggningsansvariga som idag har krav på sig att dokumentera allt.
– Tyvärr finns det fortfarande många industriaktörer som inte förstår det. När ett fel uppstår i exempelvis ett elskåp måste detta lokaliseras, vilket kräver komplett dokumentation, säger Karl-Erik.

Kvalitetsfokus
Cadok El utför just olika typer av felsökningar. Ofta ligger problemet i externa komponenter, till exempel givare, som då måste bytas ut. Man jobbar med service och erbjuder sina kunder förmånliga serviceavtal kring bland annat löpande underhåll, men också utryckning i samband med akuta behov. Ett annat arbetsområde är maskinsäkerhet.
– Idag ska en person helt enkelt inte kunna skada sig i en maskin. Vi gör maskiner säkra, men det är samtidigt viktigt att utbilda personalen kring olika säkerhetsrutiner. Vi kan till exempel bygga grindar eller ljusbommar som stoppar maskinen om en människa skulle råka befinna sig på fel plats, berättar Karl-Erik.
Cadok AB:s kunder finns i hela Sverige med majoriteten inom industrisektorn. De värdesätter medarbetarnas långa erfarenhet, inte minst av apparatskåp, vilka håller högsta klass.
– Vi väljer högkvalitativa komponenter rakt igenom. Visst är vi ett litet företag, men det är också en fördel då vi står för nära kundrelationer med en personlig prägel över utförda arbeten.

Söker personal
Karl-Erik ser dock ett tydligt problem när det handlar om tillgången på kunnig och kompetent arbetskraft i branschen.
– Vi har annonserat efter duktig personal och investerat via olika medier, dock utan någon framgång. Med tanke på hur företaget utvecklas just nu, hur orderingången och våra framtidsplaner ser ut, hyser vi inga tvivel om att efterfrågan på våra tjänster kommer att fortsätta öka. Därmed kan vi utlova en trygg anställning i ett företag där man trivs och jobbar med ett stort eget ansvar. Just nu söker vi efter kompetenta industrielektriker från hela landet, ambitionen är att kunna sysselsätta 10-15 personer inom fem år.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson