Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Industrins och energisektorns leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem

Medarbetare på Elektrisk Drivteknik EDT AB i verkstad.

Kungälvsföretaget Elektrisk Drivteknik EDT AB är en sedan länge högt aktad partner till processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn. Företaget är en komplett leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem, ett koncept som attraherar kunder över mer eller mindre hela världen.

Elektrisk Drivteknik EDT AB är en komplett leverantör av högpresterande elmotorer och generatorer samt effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter. Företaget, som startades av Claes Hugoson för snart tio år sedan, representerar ledande kompetens inom elektrisk drivteknik och erbjuder robusta lösningar för krävande kunder inom framför allt processindustrin, verkstadsindustrin, marin- och energisektorn. EDT servar större motorer och generatorer med mellanspänning, tillverkarkar och omformar utrustningar och generatoraggregat, balanserar axlar, trummor, fläktar och rotorer, samt erbjuder försäljning av spänningsregulatorer till elverk på fartyg, mindre kraftverk, grustag med flera.
– Vi står för ett helhetskoncept där vi finns med genom hela processen – från val av motor, generator eller styrsystem till leverans, installation, intrimning och körstart, berättar Claes Hugoson, VD med ett förflutet i branschen sedan 1984.

Helhetsgrepp
Arbetet utförs i den egna verkstaden i Kungälv där man även gör vibrations- och lagermätning. Clas åker även ut till företag där han vid behov kan demontera exempelvis fläktar som behövs balanseras.
– Vi kan, om kunden så önskar, även ta ett helhetsgrepp kring all service och underhåll av elmotorer, ställverk och transformatorer. Härutöver har vi ett samarbete med en aktör som reparerar ångturbiner, upplyser Claes Hugoson.
Han berättar vidare att en annan av bolagets specialiteter är att bygga provrum för testning av elmotorer och transformatorer. Här mäts till exempel elektrisk effekt, vridmoment, varvtal och temperatur, och lösningen bygger på mycket speciell teknik. Beträffande transformatorprovning mäts energiförlust, funktion, hållbarhet med mera via avancerade processer. Bolagets kunder hanterar transformatorer på upp till 400-500 ton.
EDT bygger även strömgeneratorer för uppvärmning  och prövning av stora kablar, vilka kan vara upp till fyra mil långa. Under testerna skickar man ström genom kablarna på 1,5 miljoner volt.

Vill nyanställa
EDT:s kunder finns över i princip hela världen. När vi träffar Claes för han ett samtal med en stor kund i Sydkorea beträffande en leverans av en omfattande lösning som han själv har designat, tillverkat, testkört, och monterat. I dagsläget har Claes fem anställda, men han medger att han skulle behöva fler.
– Jag jobbar 80 timmar i veckan och har en lärling som avlastar i viss mån. Jag vill naturligtvis att företaget ska fortsätta växa och utvecklas, men samtidigt vill jag förstås kunna jobba lite mindre, säger Claes och berättar att en rekryteringsprocess redan är igång.
– Det är nödvändigt eftersom vi befinner oss i en tillväxtfas. Vi lär förmodligen behöva anställa ännu fler framöver, men det är viktigt att allt sker i en kontrollerad takt.

Research: Oliver Malm
Text: Örjan Persson