Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Industrins expert på skärning och bearbetning

Anställd på Hejla Skärteknik knappar på monitor i verkstad.

Industrin ställer allt högre krav på skärande bearbetning och Hejla Skärteknik AB står hela tiden redo att anta utmaningen. Med stor kompetens och modern utrustning tar man sig an allehanda uppdrag från en kundkrets som bara blir allt större, inte minst inom den tunga industrin.

Hejla Skärteknik hette från början Svemek Produkter AB när företaget startade i ett litet garage i Heda. När efterfrågan ökade flyttades företaget till Väderstad, och tio år senare var det dags för nästa flytt när verksamheten flyttades till Hejla, strax utanför Ödeshög. Utvecklingen har med andra ord varit god i bolaget, inte minst sedan det bytte både namn och ägare för ungefär 15 år sedan. Kompetensen har breddats, liksom maskinparken som idag innefattar laser-, gas-, plasma-, vattenskärnings och CNC-maskiner.
– Vi åtar oss allt från enstaka specialarbeten till legotillverkning mot industrin. Vi kan till exempel skära i tjocklekar på allt från 1 till 300 millimeter, upplyser Torbjörn Strelin, VD och ägare av Hejla Skärteknik och med ett förflutet i bolaget sedan 2005.

Kvalitet och miljö
Han berättar att Väderstad AB är en av företagets största kunder. Åt denna tillverkar man olika maskinkomponenter. En annan stor kund är Holms Attachment som tillverkar sopvalsar, snöplogar och sopmaskiner.
– Vi står för helhetslösningar, den kapacitet vi mot förmodan saknar inhouse löser vi via samarbetspartners med spetskompetens. Vi arbetar hela tiden med ambitionen att attrahera fler aktörer inom den industrin, säger Torbjörn Strelin.
På Hejla Skärteknik AB arbetar man med ett klart och tydligt miljö- och kvalitetsfokus, FR2000. Beträffande det sistnämnda handlar det om att alltid leva upp till kundernas höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser. Därför arbetar man hela tiden med ständiga förbättringar, samtidigt som bolaget förstås lever upp till de lagar och regler som omgärdar branschen.
Även beträffande miljö handlar det om ett ständigt utvecklingsarbete. Lagar och förordningar följs med god marginal och i det löpande arbetet finns hela tiden en ambition att arbeta utifrån kretsloppsprincipen.

Söker nya lokaler
Hejla Skärteknik sysselsätter tolv anställda som Torbjörn gärna framhåller lite extra.
– Vi har en fin mix av unga, drivna entusiaster och erfarna yrkesarbetare.
Den starka kompetensen är förstås en av förklaringarna till att företaget växer och utvecklas. Enligt Torbjörn börjar man bli en aning trångbodda.
– Vi vill utveckla maskinparken ytterligare, utveckla fler affärsben och förlägga mer av verksamheten inhouse. Vi behöver mer plats och söker därför efter större lokaler. Då lär vi också behöva nyanställa och förhoppningsvis växer kundkretsen i takt med satsningarna, säger Torbjörn Strelin.
Han berättar avslutningsvis att Hejla Skärteknik stöttar Västervik Speedway, något som inte minst Torbjörn själv brinner för. Lagets hemmaarena bär företagets namn.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson