Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Industriföretag och startups skapar innovativt konsortium för minskade koldioxidutsläpp via elvägar

Konceptbild av elväg på E20, av ABB, Holtab, ElonRoad och Renbloc.

Teknikbolaget ABB och infrastrukturexperten Holtab bildar tillsammans med startupföretagen ElonRoad och renbloc ett konsortium för att erbjuda en unik lösning för elvägar. Elvägen kan leverera laddning till alla typer av fordon som kör på den och samtidigt övervaka koldioxidavtrycket i realtid. Trafikverket gör sig nu redo att bygga den första permanenta elvägen någonsin, på E20 mellan Hallsberg och Örebro.

Trafikverkets investering i elvägar är en del av målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafik. Tunga fordon står för en stor del av vägtrafikens koldioxidutsläpp och att gå över till elfordon är ett stort steg mot målet med helt fossilfria transporter. Trafikverket har därför startat arbetet med den planerade upphandlingen av elvägen inklusive val av teknik, med målsättningen att ha den 21 kilometer långa sträckan klar till 2025.

Möjliggör klimatpositiva transporter
ABB, ElonRoad, Holtab och renbloc bildade konsortiet för att lyfta fram sina respektive styrkor när det kommer till att tillhandahålla teknik och infrastruktur med målet att väljas som partner för att bygga elvägen på E20. Lösningen från ElonRoad innehåller en elektriskt ledande skena som kan monteras på vägen, alternativt byggas in i vägen. En strömavtagare under fordonet skulle ansluta till elskenan via glidkontakter.
Holtab skulle leverera eldistributionen med intelligenta låg- och mellanspänningsprodukter från ABB. Dessa smarta produkter skulle länka till ABB Ability ™-plattformen för att samla in data. Data skulle sedan länka direkt till ElonRoads styrsystem, som skulle använda data för att styra laddningen per fordon i realtid. Detta skulle göra det möjligt för konsortiet att erbjuda laddabonnemang, anpassa laddningen till tillgänglig förnybar energi i elnätet och övervaka koldioxidavtrycket i realtid.
– Vår vision är att vara möjliggörare för klimatpositiva transporter. Att minska transportutsläppen kommer att ge stora positiva effekter. Elvägar kan påskynda övergången till elektrifiering precis som bredband behövdes för digitaliseringen, säger Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad.

Höga krav
Valet av sträckan på E20 mellan Hallsberg och Örebro har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg och omgivningens natur- och kulturmiljö. Alla dessa olika variabler gör att det går att testa många olika trafikkomponenter samtidigt, vilket sänker kostnaden och möjliggör att ny teknik kommer ut snabbare på marknaden.
Lika viktigt som trafikförhållandena när man bygger och testar den första permanenta elvägen någonsin i Sverige är strömförsörjning och infrastruktur. Att bygga en elväg ställer höga krav på både infrastrukturens integritet och kontinuerligt flöde av el, vilket innebär att anslutningspunkter till och från elnätet måste vara tillförlitliga och stabila.
– ABB är världsledande inom laddinfrastrukturlösningar och vi ser elvägar som en viktig pusselbit för att skapa ett hållbart samhälle. Denna lösning bygger på styrkorna hos både industriföretag och startups som samarbetar för en av världens mest innovativa lösningar för laddning av elfordon. Med den molnbaserade ABB Ability™-plattformen kan vi kontrollera, styra och övervaka laddning och energimix i realtid, säger Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification i Sverige.

Övervakning i realtid
Transportsektorn i Sverige står för cirka en tredjedel av alla växthusgasutsläpp i landet, hela 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. En övergång till ett elektrifierat, koldioxidfritt transportsystem skulle kunna få ner den siffran till noll. Vid byggnation av elektriska och fossilfria transportsystem är det avgörande att veta att även elen är fossilfri.
– Övervakning i realtid av energikällorna är det enda sättet att gå över till mer förnybar förbrukning. Falska påståenden om ”100 % grön energi” håller inte längre, säger Nils Söderström, vd för renbloc.
– Vi måste bryta med gamla uppfattningar om vi ska sänka våra energiutsläpp. Med vår teknik kommer elfordon att veta exakt vilken typ av energi de får och dess exakta koldioxidutsläpp – ned till grammet.
Tillsammans kan ABB, ElonRoad, Holtab och renbloc erbjuda en komplett och unik lösning som kan multipliceras i och utanför Sveriges gränser och erbjuda en säker, smart och hållbar elväg med inbyggda digitala lösningar. Både elvägen med tillhörande elektrisk infrastruktur och de digitala tjänsterna som möjliggör ett energioptimerat system kan levereras som en tjänst.

Källa: ABB