Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Icebug vill minska skoindustrins miljöpåverkan

Med en unik greppteknologi började Icebug tillverka skor för hala underlag 2001. I dag är företaget världsledande på området och arbetar hårt för att visa hur skoindustrin kan bli mer hållbar.

Icebug startades av David Ekelund och hans mamma för mer än 20 år sedan. Målet var att göra det enklare för människor att komma ut i naturen utan att halka och affärsidé var enkel: att sälja välgreppande skor med dynamiska ståldubbar.
– Avgörande för vårt hållbarhetsarbete var när vi fick upp ögonen för den ekologiska skuldens dag, det vill säga den dag på året då vi globalt förbrukat de resurser som planeten kan återskapa. Den dagen inträffar globalt redan i juli i år, 2022. Det är ohållbart att leva som vi gör och den insikten har vi burit med oss sedan dess, säger David Ekelund.

Har bytt ut mycket material
Skobranschen, påpekar han, är en smutsig industri där olja är en del av råmaterialet, arbetsvillkoren i leverantörskedjan behöver kontrolleras noga och det inte finns något bra sätt att återvinna förbrukade produkter.
– All produktion förbrukar resurser, men människor behöver skor. Därför måste vi tillverka skor som går att använda länge och där den negativa miljöpåverkan är så liten som möjlig, säger David Ekelund.
Det har inte varit någon lätt resa. Icebug har vuxit mycket men tillverkar fortfarande relativt små volymer och i början var det svårt att byta från standardmaterial.
– Vi började med att undersöka vilka material som vi använder mest av och har störst påverkan. Det tog fyra år att gå igenom alla material och det är en pågående process. Exempelvis har vi bytt ut våra textilier till så mycket återvunnet material som går utan att slitstyrkan blir lidande, vi blandar in alger från övergödda sjöar i mellansulorna och har bytt infärgningsmetoder för att minska koldioxidutsläpp och vattenförbrukning., säger David Ekelund och tillägger att Icebug även bytt till skinn som är processade med en mindre mängd kemikalier.

Väljer att vara transparenta
Varje sko som tillverkas av Icebug är märkt med andel biobaserat material, andel återvunnet material och hur mycket koldioxidutsläpp som tillverkningen har orsakat. Att jämföra med andra tillverkare är däremot svårt, det finns väldigt lite data och statistik över branschens utsläpp.
– Vi har valt att ställa oss främst i ledet och vara transparenta. En sak som är viktig när man som företag satsar på hållbarhet är att hela företaget, och alla funktioner, ska vara med. För att man ska kunna ta ett helhetsgrepp på sitt hållbarhetsåtagande måste det vara förankrat hos ledning, styrelse, finans och medarbetare, säger David Ekelund.
Han understryker att företaget är noggrant med att inte orsaka utsläpp som går att undvika. Exempelvis transporterar Icebug alla skor från tillverkningen i Vietnam med båt, ett långsammare men betydligt miljövänligare sätt än att välja flyget. De stora utsläppsminskningarna i framtiden finns annars i valet av energi.
– Det senaste projektet är att fabriken installerar solceller på taken, vilket minskar användningen av el från det reguljära elnätet, som till stor del kommer från fossila bränslen i Vietnam. Det är dessutom en direkt ekonomisk vinst eftersom solenergi innebär en lägre kostnad. Annars innebär miljö- och hållbarhetsarbete ofta en merkostnad, säger David Ekelund.

Slutkunden vill ta ansvar
Han tror att många skjuter upp sin hållbarhetssatsning för de väntar på ny teknik. Men tekniken finns redan, menar han.
– I kläd- och skobranschen finns lösningarna för att minska utsläpp med mer än hälften. Det är viljan som saknas, säger David Ekelund.
Han tycker också att det finns också en tydlig vilja hos slutkunden att vilja ta mer ansvar.
David Ekelund får ofta frågan vilka vinster företaget ser med hållbarhet. Han tycker att den frågan är felformulerad, för ekonomiskt så kostar det att ställa om och ett seriöst hållbarhetsarbete kräver mycket arbete och stora insatser.
– Vinsterna ligger längre fram i tiden. Vi bygger en kultur som framtidssäkrar verksamheten och vill driva ett företag där personal och medarbetare känner att de gör något meningsfullt. Att skapa engagemang är inte svårt om man har en tydlig bild av vad och varför man gör saker och ting, säger David Ekelund.

Källa: Business Region Göteborg