Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

I Härryda kommun utvecklas framtidens energiförsörjning

Härryda Energi strävar efter att hela tiden verka i branschens framkant. Det har format ett energibolag som alltid verkar i takt med sin samtid och där man också jobbar målmedvetet för att skapa framtidens energiförsörjning. Enkelt, nära och förnybart är bolagets ledord.

– Vi är ett energibolag som alltid strävar efter att vara en hållbar leverantör. Avbrotten ska vara så få och så korta som möjligt. I fjol genomförde vi till exempel projektet Driftomläggning till 40 kV, då vi byggde om delar av vårt nät för att åstadkomma en ännu mer stabil elförsörjning för våra kunder. Under hela 2017 gjordes det investeringar på cirka 100 miljoner kronor.
Orden tillhör Susanne Ernfridsson, förhållandevis nytillträdd VD på Härryda Energi efter Bernt Hansson som gick i välförtjänt pension i augusti. Hon berättar vidare att det miljödiplomerade bolaget ägs av Härryda kommun och servar 14 100 elnätskunder samt 3 700 elhandelskunder.

Elnät, elhandel och energitjänster
Härryda Energi verkar inom tre huvudsakliga områden; elnät, elhandel och energitjänster, varav man beträffande det förstnämnda försörjer kunder med Härryda Energi som elnätsägare.
– Vi äger ju nätet och bedriver ett kontinuerligt arbete för att bli ännu mer effektiva, bland annat genom att fjärrstyra våra nätstationer. I Hindås har vi ett så kallat självläkande nät, vilket är mycket positivt för både oss och anslutna kunder, säger Susanne.
Härryda Energi började bedriva elhandel 2010. De flesta kunderna finns av naturliga skäl i närområdet, men givetvis välkomnar man kunder även från andra delar av landet.
– Vår marknadsavdelning arbetar kontinuerligt med arbetet kring elhandel och vår vision är att alla våra elnätskunder också ska bli elhandelskunder.
Området Energitjänster kretsar kring ett flertal olika produkter och tjänster. Förra året monterades till exempel 33 laddstolpar och tre snabbladdare för elbilar i kommunen. Man har också inlett ett samarbete med Parkys Solar som importerar solceller, ett pågående projekt som rönt stor uppmärksamhet.
– Vi har som en del av vårt miljöarbete installerat solceller på vårt kontor. Inom kort kommer vi att bestämma oss för hur vi ska arbeta vidare inom området, säger Susanne Ernfridsson.

Hundra procent vattenkraft
Susanne har gedigen erfarenhet av branschen med uppdrag på ett flertal olika energibolag i bagaget. Efter att hon tagit examen som civilingenjör i elektroteknik på Chalmers 2001 började hon arbeta på Göteborg Energi och har därefter verkat på Varberg Energi, Lerum Energi och Alingsås Energi. Sammantaget har det blivit 16 års erfarenhet på olika ledande befattningar innan hon axlade VD-rollen på Härryda Energi.
Susanne konstaterar att det finns flera orsaker till att många väljer att anlita bolaget.
– Miljöaspekten är förstås viktig idag, man uppskattar att all vår el kommer från vattenkraft. En annan anledning är att de pengar vi tjänar går tillbaka till kommunen. Vi verkar lokalt, är lättillgängliga och enkla att samarbeta med, konstaterar hon.
Susanne spår att verksamheten kommer att fortsätta utvecklas i positiv riktning, vilket också medför ökade investeringsbehov. Det blir inte minst ökat fokus på automatisering och digitalisering.
– Elhandel är ett område som kommer att fortsätta växa, liksom utbudet av våra tjänster. Vi ska vara det självklara valet för alla i Härryda kommun när det gäller elnät, elhandel och energifrågor.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson