Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

I framkant kring dagens och framtidens isoleringslösningar

Flygbild av fabrik tillhörande Finnfoam.

Dagens och framtidens isoleringslösningar stavas Finnfoam. Det rör sig bland annat om en så kallad XPS-värmeisolering som kan behålla sin isolerande förmåga även i ytterst krävande förhållanden. FF-FINNFOAM lämpar sig för isolering av allt från bottenbjälklag till väggar och tak.

Finnfoam AB i Kristinehamn är en del av del av det finländska bolaget Finnfoam OY med huvudkontor i Salo, där även en produktionsanläggning ligger. Finnfoam, som bildades 1982, finns representerat även i Sverige, Estland, Litauen och Spanien. Tillverkningen av Finnfoams produkter i Kristinehamn startade 2017 och leds idag av Factory Director Tom Pie som har lång erfarenhet av branschen.
– Jag har i princip jobbat hela mitt yrkesverksamma liv, det vill säga cirka 40 år, med cellplast, säger Tom och berättar att verksamheten i Kristinehamn sysselsätter 23 anställda inom produktion och försäljning.
Produkterna man tillverkar är isolering av olika slag och kvalitet för byggbranschen.
– Vi är flexibla i vår tillverkning och kan producera efter kunds önskemål, säger Tom och presenterar en del av Finnfoams starka produktutbud.
Där ingår bland annat FF-FINNFOAM (XPS) som är hållfasta och vattenavvisande skivor, tillverkade av extruderad polystyren, vilket gör att de behåller sin isolerande förmåga även i krävande förhållanden. En annan produkt är FF-EPS som är en föregångare inom EPS-isolering. FF-EPS-skivan, som Finnfoam Oy har utvecklat och som introducerades på marknaden i slutet av 2013, är en ny typ av EPS-isolering avsedd för isolering av golv, väggar och tak. Härutöver tillverkar systerfabriken i Finland FF-PIR-polyuretanisolering, ett fukttekniskt säkert och effektivt värmeisoleringsmaterial som Finnfoam i Kristinehamn är återförsäljare för.
– I konstruktioner med Finnfoam behövs ingen separat fuktspärr eller vindskyddsskiva, vilket innebär att flera arbetsskeden kan genomföras med en enda installation. Dessutom är Finnfoam ett mögelfritt material, framhåller Tom Pie.

Bra läge
Tom anser att Finnfoams anläggning i Kristinehamn har ett geografiskt bra läge, med närhet till Stockholm, Göteborg och Oslo. Därmed servar man kunder i både Sverige, Norge och Danmark, företrädesvis i de två förstnämnda.
– Våra produkter säljs via återförsäljare men vi säljer även direkt till byggnadsprojekt. Två av våra återförsäljare är XL-Bygg, som är en av Skandinaviens största bygghandelskedjor, och Dahl Sverige. Det viktigaste för oss är att våra kunder får rätt produkt i rätt tid och att produkten både är prisvärd och håller hög kvalitet, säger Tom.
Han berättar vidare att man jobbar ytterst miljömedvetet och inom de ramar som finns.
– Vi återvinner till exempel 98 procent av allt spill från produktion, och i höst ska vi anlägga ett nytt pannrum med en biobränslepanna för 50 procent torv och 50 procent flis. Vi utvinner bränsle på egen mark och pannan ska användas vid produktion av EPS.

Fortsatta satsningar
Finnfoam i Kristinehamn distribuerar cirka 200 000 kubikmeter cellplast per år via sammanlagt 1 750 lastbilar. Genom att transportera råmaterial tillbaka till anläggningen i samma bilar minimerar man miljöpåverkan även i det avseendet.
Tom berättar att volymerna har ökat och att det råder en hård konkurrens på marknaden där råvarupriset i hög utsträckning påverkas av oljepriset. Verksamheten, som omsatte 80 miljoner kronor 2018, dubblerades året därpå, och den växande efterfrågan på Finnfoams produkter gör att det finns all anledning att tro på en fortsatt god tillväxt.
– Vi vill expandera, målet är att öka omsättningen ytterligare, men också att anställa fler och härigenom erövra fler marknadsandelar. För att lyckas med detta har vi utökat vår lagerkapacitet två gånger och även utökat vår maskinpark, berättar Tom.
Förra vintern investerade man i lagringstält med en sammanlagd golvyta på 2 800 kvadratmeter och med 7,5 meters lagringshöjd. Under våren och sommaren har man utökat utomhuslagret med 1 500 kvadratmeter asfalterad yta, en investering på 9 miljoner kronor.
– Framöver ska vi bland annat installera nya formgjutningsmaskiner för produktion av EPS-isolering, öka vår produktionslinje och på så sätt höja vår produktionskapacitet. Större nyttjandegrad skapar förutsättningar för nya investeringar. Redan i vinter ska vi till exempel börja bygga ytterligare en fastighet på vår anläggning, ett projekt på 10–12 miljoner kronor, avslöjar Tom Pie.

Research: Alexander Lundström
Text: Örjan Persson