Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

I bräschen för strävan efter ett hållbart skogsbruk

I H. Persson Skogsavverkningar AB handlar det dagliga arbetet inte bara om att fälla träd. Företaget står visserligen för ett brett koncept avseende avverkning, gallring och virkesförmedling, men är också en betydande aktör i arbetet med att främja en hållbar skogsutveckling. Skogen är, betonar man, en viktig resurs för kommande generationer.

Familjeföretaget H. Persson Skogsavverkningar AB har en historia som sträcker sig tillbaka till 1984 då bolaget bildades av nuvarande delägaren Daniel Perssons far. Tillsammans med Daniels lillebror har de genom åren odlat en passion för skogen och det arbete som krävs för att bruka den – en hängivenhet som byggt och format en stabil och efterfrågad verksamhet. Efter att inledningsvis ha verkat i liten skala har företaget vuxit stadigt och övervunnit utmaningar genom åren.

Hållbarhet i fokus
Idag är H. Persson Skogsavverkningar en betydande aktör i den svenska skogsbranschen.
– Vi erbjuder en rad tjänster, såsom skogsavverkning, gallring och virkesförmedling, och vänder oss till såväl stora bolag, bland andra Sveaskog, som mindre markägare. Vi står alltid redo för alla som behöver vår hjälp, säger Daniel Persson.
Med en imponerande maskinpark på 46 enheter, inklusive både skördare och skotare, har företaget etablerat sig som en pålitlig partner för landets skogsägare. De erbjuder sina tjänster över hela Sverige och är beredda att lösa alla typer av utmaningar som uppstår i skogen. Kombinationen av maskiner och utrustning från marknadsledande tillverkare och en hängiven arbetsstyrka på 54 personer har satt företaget på kartan som en både bred och ansvarsfull aktör. Just ansvarstagandet är något som Daniel Persson gärna framhåller.
– Hållbarhet är en central del av vår affärsmodell. Vi är certifierade enligt PEFC och FSC, använder oss av förnybara bränslen och jobbar härutöver med maskiner och redskap, bland annat GPS-utrustning, för att i mesta möjliga mån säkerställa en ansvarsfull skogsavverkning. Vi är dessutom engagerade i olika naturskötselprojekt där vi bland annat är med och skapar naturreservat och bevarar den biologiska mångfalden.

Passion för skogen
Daniel Perssons vision för de kommande åren är att behålla företagets stabilitet och tydliga kvalitetsprägel, samtidigt som bolaget strävar efter en omsättning på 100 miljoner kronor. Innovation och kontinuerlig utveckling är ingredienser som främjar fortsatt tillväxt.
– Det råder en stark företagskultur här där alla har en passion för skogen. Vi tror på skogsindustrin och dess bidrag till Sveriges ekonomi, och ser skogen som en viktig resurs för kommande generationer. Vi är redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter med öppna armar, avrundar Daniel Persson.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Örjan Persson