Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hundra år med snabba och säkra godstransporter

Maria Söderlund Lärkfors, VD i Bussgods i Västernorrland.
I nästan hundra år har Bussgods i Västernorrland AB varit liktydigt med snabba och säkra transporter av allehanda gods. Här väjer man inte för stora och skrymmande gods, och eftersom godset hanteras manuellt är skadefrekvensen låg.
– De med udda gods från 20 kilo och uppåt kan med fördel vända sig till oss, säger Maria Söderlund Lärkfors, VD i Bussgods i Västernorrland.

Det vankas hundraårsjubileum i Bussgods i Västernorrland AB där i dagsläget 15 anställda jobbar med hela Sverige som upptagningsområde. Verksamheten vilar stadigt på tre ben: budkörningar, distribution och transport, varav det förstnämnda kretsar kring B2B-lösningar inom en och samma ort, där man hämtar gods från ett företag och fraktar det till ett annat. Bilverkstäder är en vanlig uppdragsgivare för vilka Bussgods i Västernorrland fraktar reservdelar.
– Beträffande distribution kör vi bland annat längs E14 med gods som vi hämtar på vårterminal i Sundsvall och när det gäller transportverksamheten kan det ibland handla om körningar på upp till 80 mil. Här samarbetar vi med våra kollegor på Bring, upplyser Maria Söderlund Lärkfors, VD i Bussgods i Västernorrland.

Möter utmaningar
Maria har innehaft VD-rollen i bolaget sedan åtta år tillbaka och har således hinnit med att bilda sigen mycket bra uppfattning om verksamheten och de olika utmaningar man handskas med. Duktiga säljare i Bussgods har bidragit till att bygga upp det mycket omfattande kontaktnät och den vida kundkrets i hela regionen man jobbar med idag. Här märks bland andra Rinab i Ånge, Delvator i Härnösand, Termotech i Sollefteå och Norrbröd i Örnsköldsvik.
I rådandet tider är det förstås omöjligt att bortse från coronakrisens påverkan på såväl Bussgods i Västernorrland som branschen i stort.
– Primärt för vår del handlar det naturligtvis om att minimera smittorisken. Vår personal är väl medveten om hur vi ska hantera godsen, och vid minsta förkylningssymptom uppmanas de att gå hem till dess de är helt och hållet symptomfria. För vår del rullar verksamheten vidare som vanligt, utan avbrott., poängterar Maria.

Manuell godshantering
Bussgods i Västernorrland har en väldigt låg skadefrekvens då allt gods hanteras manuellt. Något annat som kännetecknar verksamheten är att man hanterar stora och skrymmande gods, till skillnad från många kollegor i branschen som jobbar med pallmått.
– För kunder som anlitar någon annan innebär det att gods som till exempel sticker ut kan bli dyra att frakta. Vi, å andra sidan, är vana vid att hantera och arbeta med skrymmande gods. De med udda gods från 20 kilo och uppåt kan med andra ord med fördel vända sig till oss. Dessutom jobbar vi sedan lång tid tillbaka med ett klart och tydligt miljöfokus, säger Maria.
Hundraårig erfarenhet av snabba och säkra leveranser, liksom det faktum att bolaget har en stabil och stark ägare i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, gör Bussgods i Västernorrland till ett tryggt val.
– Vi går en spännande framtid till mötes, inte minst eftersom vi märker att efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka, konstaterar Maria Söderlund Lärkfors.

Research: ArnOmanovic
Text: Örjan Persson