Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Huminisc berikar din IT-miljö

Med en stabil och framåtsträvande IT-partner i ryggen sänker man sina kostnader och gör verksamheten mer lönsam. Vi finner en sådan i Huminisc IT-Partner som med breda tjänster och funktioner inom infrastruktur, säkerhet, bemanning och verksamhetsstöd blir ett värdefullt stöd för målmedvetna företag.

Huminisc IT-Partner AB berikar sina kunders verksamheter genom professionella IT-lösningar inom infrastruktur, säkerhet, bemanning och verksamhetsstöd. Verksamheten drivs med ett socialt ansvarstagande och miljöprofilen är tydlig. Sammantaget formas ett koncept som främjar kundernas verksamheter och sänker deras kostnader.

Datatjänster
– Vi erbjuder många typer av IT-tjänster och har särskilt nischat in oss på säkerhetsutvärderingar. Vi ser ett stort behov av detta bland företagen och erbjuder bred kompetens och helhetslösningar inom säkerhet. berättar Mikael Schelander som leder verksamheten i Huminisic IT-Partner.
Man börjar med att göra en analys tillsammans med kunden då man tar sig an frågeställningar som; hur är nuläget, vilka programvaror används, fungerar uppdateringarna, är tjänsten rätt, hur ser visionen ut, målbilden, detaljerna?
– Vi vill att våra kunder känner trygghet med oss och låter oss komma innanför skinnet på dem. Då får vi förutsättningar att hjälpa dem med deras verkliga behov inom IT-säkerhet, förklarar Mikael.
Samarbetet med avtalskunderna löper på med tre månaders uppsägningstid. Bland kunderna finns främst privata företag men Huminisic IT-Partner samarbetar också med Gnosjö kommun och andra kommuner i södra Sverige.

Säker återvinning av datorer
Beträffande säker återvinning av datorer är hantering av utrangerade enheter ett viktigt område.
– Många företag och kommuner lämnar sina datorer i en container, vilket gör att nästan vem som helst kan komma åt dem, berättar Mikael och upplyser om att gamla datorer innehåller lösenord, vilket är en biljett till att hacka sig in i företagen. Och i dagens värld kan även datasystem drabbas av terrorhandlingar.
– Till och med om man borrar ett antal hål i en hårddisk går det att plocka ut mängder med information ur den. Vi erbjuder en kontrollerad, säker hantering av skrotade datorer. Kunden låser in dem i en säker, låst förvaringsbur. Vi hämtar dem med vår egen personal och lastbil och demonterar dem i våra egna lokaler med egen personal. En degausser avmagnetiserar hårddiskarna snabbt och raderar all data. Sedan smälts hårddiskarna och metallen återvinns. En obruten, sluten kedja som ger maximal säkerhet på detta område, framhåller Mikael Schelander.
Huninisic IT-partner har ett gott samarbete med kommuner och arbetsförmedlingar. Personer med funktionshinder aktiveras i ett socialt sammanhang genom att få jobba med demontering av datorer. Och återvinning av metallerna i en dator gör dessutom miljön en tjänst.

Ny lag ställer krav
Under 2018 införs en hårdare personuppgiftslag enligt ett EU-direktiv. En kund till ett företag kan kräva att alla uppgifter om dem raderas, och det inbegriper även datorer som utrangerats och lämnats in för destruktion.
– Detta kräver en uppstyrning av hanteringen av utrangerade datorer. Därför söker vi just nu efter större lokaler för att kunna möta den ökande efterfrågan på området, samt kunna hantera de volymer som krävs för lönsamhet, avslutar Mikael Schelander.

Text och research: Sakari Bomström